Forrige recordNæste record  Æresmedlem  1991   Holger Jørgen Olsen   Film/Lyd

Født: 4. december 1915 døbt den 30. januar 1916 i Soderup kirke • Død: 28. januar 2017

Levnedsbeskrivelse:

Holger Olsen er født og opvokset på Hjerteberggård i Tølløse. Han boede i 62 år på gården Verasminde i Veddelev, inden han som knapt 90-årig flyttede med sin hustru i ældrebolig.
Holger Olsen blev medlem af selskabet siden 1945 da han den 16. maj blev optaget. Som proponent stod gårdejer Ole Henriksen, Overdrevsgaarden. Holger Olsen blev valgt som suppleant til selskabets bestyrelse ved generalforsamlingen den 1. april 1963. På generalforsamlingen den 23. marts 1971 blev Holger Olsen indvalgt som bestyrelsesmedlem efter det mangeårige medlem A. Hvalø Hansen.
Ved sin udtræden af bestyrelsen i 1991 blev Holger Olsen udnævnt til æresmedlem af bestyrelsen.
Udover i Roskilde og Omegns Fugleskydningsselskab har Holger siddet i bestyrelsen for seks foreninger.
Holger Olsen blev kongeskytte i 1966 og 1981 og var fanebærer fra 1980 til 1985.
Fra 1980 til 2005 har Holger Olsen trofast båret mulktbøssen og sørget for opkrævning af bod til glæde for skytterne ved årets sidste skiveskydning. Dette hverv slap han i forbindelse med sit 60 års jubilæum, i en alder af næsten 90 år.

Holger Olsen har selv givet sin levnedsbeskrivelse således:

Jeg blev optaget i selskabet i 1945. Selskabet faldt godt i min smag, da jeg kunne lide at skyde - og så kunne bestyrelsen spille L`hombre.
De to tinge gjorde, at jeg har deltaget i alle arrangementer indtil dato.
Jeg har været heldig mange gange. For eksempel skød jeg brystpladen ned for Carl Rasmussen i 1966 og for Søren Smith i 1981.
Jeg har også vundet mange andre præmier. En gang vandt jeg hele tre præmier ved samme arrangement. 

Da jeg blev valgt ind i bestyrelsen under købmand og oberstløjtnant C.E. Johansens formandskab, kom jeg i skydeudvalget.
Jeg blev hurtigt betroet spillekortene, da jeg jo mødte hver gang. Desuden fik jeg overdraget ansvaret for "Mulktbøssen" og balotten. Dette gav mig mulighed for at lære alle skydebrødrene at kende og samtidig lære dem at bære deres emblem.
Det har altid glædet mig, at alle lagde deres bøder i bøssen med et smil.

Da vi skulle indkøbe en ny fane, var jeg med til at samle penge ind. Jeg blev suppleant for fanebæreren, og senere selv fanebærer indtil 1985.

Da selskabet skulle flytte fra Hotel Prindsen til Restaurant Håndværkeren, var jeg med til at gennemfotografere alle vores skiver, før de blev hængt op i det nye lokale.

Ved vores arrangementer på Østervangsskolen fik jeg ansvaret for at levere smørrebrød til skiveskydningsaftenerne. Det ansvar havde jeg i mange år.

Gennem årene har jeg været med til at indballotere mange nye skydebrødre, hvis selskab jeg har haft megen glæde af.
Medlemskabet af selskabet har gennem alle årene været med til at give mig stor livskvalitet, og  jeg har altid syntes, at fugleskydningsselskabet har været - og stadig er - den festligste forening i Roskilde.

Holger Olsen er altid god for en historie eller en morsom anekdote. Holger Olsens bryst er flot dekoreret af diverse emblemer og sølvplader. Den opmærksomme vil kunne bemærke, at 40-års jubilæums- sølvpladen mangler. Til dette fortæller Holger Olsen:

"Jeg var på cykel til fugleskydningen det år, jeg modtog sølvpladen. Da jeg skulle hjem, lagde jeg både selskabets emblem og den netop modtagne sølvplade i cykelkurven.
Det var et frygteligt blæsevejr den dag. Det endte med at fuglen fløj, og den tog sølvpladen med sig".


Op til Holger Olsens 99-års fødselsdag samlede sønnen, Asger, fødselarens livserindringer i et dokument, der kan læses her.

Læs mere i artiklerne Inden det er for sent, Holger Olsen fylder 90 år, Holger og konen for guld for unionen, Husk at synge og Solen skinner på Holger.
Læs omtaler i forbindelse med Holger Olsens 101 år fødselsdag her og her.
Læs mindeord om Holger Olsen ved hans død på selskabets hjemmeside, i Dagbladet, PaperboyRoskilde Avis samt i Dagbladet skrevet af Anders Boelskifte.

Se billeder fra Holger Olsens 95 års fødselsdag her, 98 års fødselsdag her og 99 års fødselsdag, her, 100 års fødselsdag her 101 års fødselsdag her og begravelse her.

Se hæftet fra kirken ved Holger Olsens begravelse her og sanghæftet ved den efterfølgende gravøl her.


* * * * * * * * *

Gårdejer og æresmedlem Holger Olsen fik under frokosten ved fugleskydningrn i 2005 overrakt et emblem for 60 års medlemskab. Ingen havde tidligere i selskabets mere end 200-årige historie opnået en sådan milepæl. 60 års-emblemet fandtes således ikke, men blev ved denne anledning specielt fremstillet af guldsmed Henrik Enig, der i øvrigt er søn af fuglekongen fra 1991 - Carl-Christian Enig.

* * * * * * * * *

Under fugleskydningsfrokosten blev Leif Nielsen opmærksom på, at han havde mistet sit kongeskytteemblem fra 2003. Efter at have sonderet området, blev Leif Nielsen opmærksom på, at emblemet sad på brystet af Holger Olsen. Holger Olsen var selv dobbelt kongeskytte, æresmedlem og medlem af selskabet gennem 62 år. Holger Olsen var således flot dekoreret med emblemer på begge sider af brystkassen. En skydebroder havde fundet det tabte emblem og havde konkluderet, at det måtte være Holger Olsens, hvorfor det i god tro var blevet placeret  på dennes bryst.

* * * * * * * * *

Ingen fugleskydningsfrokost uden Holger Olsens tale til skydebrødrene, efterfulgt af musikken til "Åh disse minder" og "Den sidste zigøjner".
Sangene blev optaget under fugleskydningen i 2010 af Kasper Nielsen, der ligeledes efterfølgende redigerede optagelsen. Hør optagelserne ved at klikke på på linkene ovenfor.

* * * * * * * * *

I 2014 var Holger Olsen blevet tilknyttet plejehjemmet Bernadottegården. Ved årets fugleskydning spurgte en skydebror Holger, om han var glad for stedet. Nej, svarede Holger og fortsatte; "De er alle sammen så gamle og syge". Dette sagt af en "vårhare" på 98½ år.

* * * * * * * * *

Næste generation i fugleskydningsselskabet blev sikret på generalforsamlingen den 9. marts 2015. Sønnen Flemming Anders Olsen blev optaget med Henrik Brandt som proponent.

* * * * * * * * *

På fugleskydningsdagen 2015 modtog Holger Olsen erindringstegn for 70 års medlemskab. Dette kan ses her.

* * * * * * * * *

Ved fugleskydningen i 2016 donerede Holger Olsen 2.000 kr. til konserveringsprojektet af de malede skiver.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Holger Olsens fødsels og konfirmation dokumenteret i kirkebøgere fra Soderup sogn.

 

 

Efter ønske fra Holger Olsen og familie, blev der efter æresmedlemmets 101 års fødselsdag fremstillet en speciel "skive". Skiven, der viser Holger Olsens gård, er lavet digitalt og printet i 50 cm i diameter og herefter indrammet i glas i størrelsen 60 x 60 cm.
Resultater, der er lave på privat initiativ, er fremstillet med assistance af Henrik Brandt.
Se flere billeder her.