Forrige recordNæste record  1945 Chr. Christensen

13. juni • Ved Vigen

Levnedsbeskrivelse:

Urmager og guldsmed, Algade 38. Forretningsnavn var C. Christensen, Peter Nielsens Eftf.
Fuglekongen boede privat i Læderstræde 10, mellem Hersegade og Frue Kirke Stræde.

Optaget i fugleskydningsselskabet den 3. juni 1930.

Skiven:

Et ur med romertal og stort tandhjul i midten.

Skiven måler 53 cm i diameter.

Skivens placering:

Skiven er udstillet på Roskilde Rådhus

Kongeskytte:

Niels Dreyer

Årets vindere:

Ringen   Barbermester Chr. Jensen ved skud af repræsentant Rosenkilde
Kronen   Proprietær Nielsen ved skud af gårdejer Oluf Larsen
Højre klo   Direktør Sigurd Hansen, Sct. Hans Hospital ved skud af gårdejer Oluf Henriksen
Venstre klo   Forpagter Aksel Andersen, Vindinge ved skud af malermester Gram
Halsen   Sognefoged H.P. Hansen ved skud af repræsentant Rosenkilde
Halen   Bagermester A. Olsen, Klosterbageriet ved skud af murermester Gunnar Poulsen
Venstre vinge   Chauffør Chr. Nielsen ved skud af lokomotivfører Jørgensen
Højre vinge   Redaktør Jacobsen ved skud af gårdejer Oluf Larsen
Brystpladen   Urmager Chr. Christensen ved skud af smedemester Niels Dreyer


Fuglekongens historie og anekdoter:

Christensen havde forretningen i Algade 38 ved sin optagelse i fugleskydningsselskabet i 1930. Af Roskilde Vejviser 1964-65 fremgår, at han stadig havde forretningen på dette tidspunkt.

* * * * * * * * *

I 1963 blev jubilæumsemblemerne indført og blev første gang uddelt ved fugleskydningen den 2. juli dette år.
Da det var første år, blev der uddelt et stort antal emblemer, idet de blev uddelt til alle, der havde passeret et jubilæumsår. Blandt disse var Chr. Christensen, der modtog 25 års emblemet.

* * * * * * * * *

Under fugleskydningsfrokosten den 7. juli 1970 blev der uddelt 40 års erindringstegn til urmager Christian Christensen.

Årets historie og anekdoter:

Den 15. januar 1945 samledes en kreds på 20 medlemmer med formand Carl Hansen i spidsen på Hotel Prindsen for at fejre smedemester Niels Dreyer i anledning af hans 80 års fødselsdag.

* * * * * * * * *

På bestyrelsesmødet den 26. marts 1945 blev det meddelt, at de sidste tre års fuglekonger opbevarede deres skiver hjemme til efter krigen. Det skulle vise sig ikke at vare længe, da frihedsbudskabet indløb om aftenen lørdag den 4. maj.
I befrielsesåret havde selskabet 113 medlemmer, og da landet nu igen var frit, håbede man at kunne skyde med salonriffel igen. Men det viste sig umuligt at fremskaffe både rifler og ammunition.
Fugleskydningen foregik på "Vigen" med luftgevær, og selskabets æresmedlem, smedemester Niels Dreyer skød klokken. 16.30 brystpladen ned til fordel for urmager Chr. Christensen. Det var, som det hedder i protokollen, 7. gang "Den gamle smed" gjorde dette. I foråret havde selskabet fejret hans 80-års fødselsdag, og dette skulle blive hans sidste fugleskydning. Han døde i april 1946.

 * * * * * * * * *

Fuglekongen fra 1944, H.P. Hansen Glem, var afgået ved døden, inden hans skive blev skænket til fugleskydningsselskabet i 1945.

* * * * * * * * *

Ved generalforsamlingen 1945 mindedes formanden ikke mindre end 7 brødre, der siden sidste års generalforsamling var afgået ved døden. Det var den regerende fuglekonge H.P. Hansen Glem, redaktør Chr. Christensen, murermester Byberg, dekoratør Bodholdt, købmand W.P. Jacobsen, grosserer Stigaard og gårdejer Johannes Johansen, Tjørnegård.

* * * * * * * * *

På generalforsamlingen blev det årlige kontingent forhøjet fra 10 til 15 kroner om året.

* * * * * * * * *

Smedemester Niels A. Dreyer blev kongeskytte i årene 1891, 1893, 1909, 1911, 1913, 1925 og 1945.

Tilbage til listen