Forrige recordNæste record  1924 Niels Peter Nielsen


3. juli • Ved Trægaarden

Født: 6. august 1857 i Hunderupvejen, Odense • Død: 1938 eller 1939

Levnedsbeskrivelse:

Maskinfabrikant, "Roskilde Maskinfabrik" på hjørnet af Hersegade og Jernbanegade. Senere virksomhed i Slagelse.
Indtrådt i fugleskydningsselskabets bestyrelse ved generalforsamlingen den 23. april 1912. Udnævnt til æresmedlem i selskabet ved generalforsamlingen den 21. marts 1933.
N.P. Nielsen og J.P. Olsen ejede i fællesskab maskinfabrikken. Nielsen boede i virksomhedens ejendom på hjørnet af  Hersegade. I 1908 lod ejerne opføre en ny og større ejendom på hjørnet.
Fællesskabet varede fra 1902 til 1911, hvor Nielsen udtrådte af interessentskabet. Salget gav ham økonomi til at opføre ejendommen på Dronning Margrethes Vej, der blev opført året efter. Siden blev det fuglekongens bolig.
Niels Peter Nielsens dødsdato er ukendt. Men han blev mindet under generalforsamlingen den 14. marts 1939, som en af de afdøde medlemmer siden sidste generalforsamling.

Skiven:

Udsigt fra fuglekongens ejendom, Dronning Margrethes Vej 9 (som i dag hedder nr. 31), over Klosterjorden og Roskilde Fjord, svarende til det, der senere blev kendt som Folkeparken, Kong Valdemarsvej og hele kvarteret omkring Kongebakken. 

Skiven er i 2014 blevet konserveret af Maleri-Konserveringsværkstedet i Jægerspris. 

Skiven måler 50 cm i diameter.

Skivens placering:

Skiven er udstillet på Roskilde Rådhus

Skiven malet af:

Axel Frederik Hacke

Kongeskytte:

Christian Olsen

Årets vindere:

Ringen   Købmand Olsen, Taastrup ved skud af købmand Olsen - eget skud
Kronen   Smedemester Dreyer ved skud af smedemester Dreyer - eget skud
Højre æble   Amtsrådssekretær Bruun ved skud af maskinfabrikant Nielsen
Venstre æble   Købmand Dichmann ved skud af sognefoged Hansen
Højre klo   Grosserer Harry A. Jensen ved skud af cykelhandler Henriksen
Venstre klo   Conditor Holger Schmidt ved skud af fabrikant J.P. Olsen
Højre vingefjer   Købmand Olsen ved skud af købmand Olsen - eget skud
Venstre vingefjer   Cigarfabrikant Berentsen ved skud af købmand Martens
Halsen   Repræsentant Wilndal ved skud af forretningsfører Andersen
Halen   Detailhandler Skotte ved skud af snedkermester Ingemann-Aabye
Næbet   Gårdejer Hansen, Alvedgården ved skud af gårdejer Hansen - eget skud
Venstre vinge   Conditor Wolffheckel ved skud af conditor Wolffheckel - eget skud
Højre vinge   Redaktør Steen Rasmussen ved skud af stenhuggermester Hansen-Glem
Brystpladen   Maskinfabrikant N.P. Nielsen ved skud af købmand Christian Olsen, Taastrup


Fuglekongens historie og anekdoter:

Ved fugleskydningen i både 1905 og 1929 var det maskinfabrikant Niels Peter Nielsen, der skød brystpladen ned og således blev dobbelt kongeskytte. Han var i det hele taget en særdeles god skytte. Den 13. august 1929 afviklede man årets sidste skiveskydning, og han havde da også sejret i kampen om vandrepokalen. Da det var tredje gang, han vandt, tilfaldt pokalen ham til ejendom.

* * * * * * * * *

Hjørnet af Jernbanegade og Hersegade, hvor fuglekongens maskinfabrik lå, blev senere til Mercur kiosken, der blev drevet af Villy Magnus Pedersen, selskabets fuglekonge i 1978.

Årets historie og anekdoter:

Ved generalforsamlingen 1924 viste et medlem stor opfindsomhed. Købmand Dichmann foreslog at der foruden fuglekongen også skulle vælges en kronprins og en prins - og de nye titler skulle tilfalde vinderne af henholdsvis højre og venstre vinge.
Efter en kort diskussion blev forslaget trukket tilbage.

* * * * * * * * *

Det blev på samme generalforsamling meddelt, at købmand W.P. Jacobsen havde foræret sin afdøde faders stangriffel til selskabet. W.P. Jacobsen senior, var selskabets fuglekonge i 1909.

* * * * * * * * *

Købmand Christian Olsen blev kongeskytte i både 1924 og 1928.

Tilbage til listen