Forrige recordNæste record  1835 Christian August Klüver

17. juli • Ved Børsen

Født: 1793 eller 1794 • Død: 6. marts 1872 Begravet den 12. marts 1872 på Graabrødre Kirkegaard i Roskilde

Levnedsbeskrivelse:

Skovrider. Forstraad, Vernersminde pr. Hvalsø.

Der vides ikke meget om Klüver. I Roskilde Avis kunne man i hans dødsannonce læse følgende:

"Efter 6 Maaneders haarde Lidelser indgik i dag ved en blid og rolig Død til et bedre Liv min elskede Mand, mine Børns kjærlige Fader, forstraad Christian August Klüver, Skovrider ved Bidstrup Gods, i sit 78.de Aar, hvilket herved bekjendtgøres for fraværende Slægt og Venner. Wernersminde 6te Marts 1872. Nacy Klüver, født Wilson."

Endvidere vides det, at hustruen, Nacy Klüver var født i Annisse sogn i nærheden af Helsinge. Hendes morfar var engelsk konsul og boede en del år i Helsingør, men i folketællingen for 1801 står han som selvejerbonde. En morbror til Nacy Klüver trådte i morfaderens sted, og var også forlover ved deres bryllup.

I 2010 har Hvalsø Arkiv bidraget med følgende:
 
"Christian Klüver er født i Ahrensbek (det staves sandsynligvis forkert – der skal nok stå burg i sidste stavelse) i Holsten. Han blev gift med Nancy Wilson, født i Tikøb. De blev gift den 8. juli 1825. De fik 8 børn. Christian Klüver blev skovrider i 1828 på Vernersminde.
Vi er usikre på, om Christian Klüver er søn af den tidligere skovrider på Vernersminde i 1802, Hans Frederik Klüver, som var gift med Karen Laurine Breunnicke, som stammer fra en gammel købmandsslægt i Roskilde.
Ifølge folketællingen fra 1834 bor Karen Laurine med sin ugifte datter på 30 år, Mette Marie i Roskilde, Blågårdsstræde.
Den 27. september 1809 bliver Karen og Frederiks søn, Carl Christian, døbt. Derfor er vi ikke sikre på, at de to familier er tæt beslægtede."

Christian August Klüver blev udnævnt til æresmedlem i fugleskydningsselskabet i 1866.

Læs mere i artiklen Fik aldrig "det pure guld" samt den senere udgave af Fik aldrig "det pure guld"

Skiven:

Jagtselskab ved en bowle punch i en større gård.

Skivens motiv er som skåret ud af Charles Dickens ”Pickwick-klubben”. Man ser et muntert jagtselskab samlet i en større gård. Der er punchebowle på bordet, og elegante herrer i stramme bukser danser med kyske, hvidklædte damer, mens et par musikanter med horn angiver takten. Omkring bordet samles ærværdige jægere om bowlen, som bæres frem af en gammelmor, der måske ikke har været så gammel endda. I forgrunden er dekorativt anbragt jagthunde af ubestemmelig race. 

Skiven er i 2013 blevet konserveret af Maleri-Konserveringsværkstedet i Jægerspris.

Skiven måler 51,5 cm i diameter.

Skivens placering:

Skiven er udstillet på Roskilde Museum

Kongeskytte:

Christian August Klüver - fuglekongen selv

Tilbage til listen