Forrige recordNæste record   Redaktørens sproghjørne

15. juli 2011

Det hænder, at skydebrødre på godmodig vis bliver uenige om forskellige sproglige forhold i selskabet. Det kan eksempelvis være medlemmer kontra skydebrødre eller skiver kontra platter. Selv er jeg nyligt blevet belært om, at fuglekongen ikke er Majestæt, da denne værdighed alene tilfalder landets dronning. Denne belæring har jeg taget til mig.

Under den netop afholdte fugleskydningsfrokost fremkom forskellige opfattelser af, hvem der er skytter og hvornår man er hvilken slags skytte.
Med risiko for at komme i modvind hos nogle, vil jeg løfte skolemesterstokken og rede trådene ud om skytterne.

Jeg vil slå fast, at vi alle er skytter. Der er så de aktive skytter, der regelmæssigt deltager i vinterhalvårets skiveskydninger, og de passive skytter, der deltager ved den årlige fugleskydning, men måske ikke hvert år.
I gamle dage kaldtes de aktive skytter for ”Ordentlige skytter”, mens de passive skytter kaldtes for ”Admitterede skytter”. Efter gammel skik var det en ”Admitteret skytte”, der under fugleskydningsfrokosten holdt talen for de ”Ordentlige skytter”.
Flemming Jørck holdt en flot tale for skytterne den 5. juli. Var den gamle tradition respekteret, skulle det imidlertid have været en ”Admitteret skytte”, der påtog sig opgaven, da Flemming i den grad er en ”Ordentlig skytte”, med ordensbånd og guldfugl.

Så har vi den gamle diskussion om, hvordan man udtaler ”Ordentlig”. En del siger ordet som vi i daglig tale udtaler det, mens andre udtaler det ”Ordent´lig”.
For et par år siden vendte jeg spørgsmålet med Dansk Sprognævn. Her blev slået fast, at der ikke er belæg for at udtale ordet anderledes, end vi gør i daglig tale. Man oplyste, at den anden udtale er svensk, og næppe historisk har været brugt i vores agtværdige selskab.

Det kan samtidig oplyses, at spørgsmål nr. 8 netop er frigivet på ”Tipskuponen 2011”.

   

Tilbage til listen