Forrige recordNæste record  1839 Christian Hansen


12. juli • Ved Børsen

Født: 9. marts 1782 i København • Død: 23. juni 1854 i Roskilde

Levnedsbeskrivelse:

Stiftsskriver og værge ved Roskilde Domkirke fra 1822. Medstifter af Roskilde Sparekasse 1833. Sad i Roskilde Sparekasses bestyrelse fra 3. november 1833 til sin død. Kammerraad. Ridder af Dannebrog.

I sparekassens 100 års jubilæumsbog skriver redaktør Chr. Christensen:

"C. Hansen blev student i 1801, kom tidligt ind i finanskollegiet, og avancerede her, til han fik embedet i Roskilde. Her hyggede han sig godt, og færdedes blandt byens bedsteborgere, ansete samfundsstøtter og gode middagsherrer. En del af disse - herunder C. Hansen selv - er portrætterede på Marstrands fugleskydningsskive fra 1841."

C. Hansen var en mand af mange interesser, bl.a. var han meget optaget af bevarelsen af oldtidsminder.
Han havde to sønner, adjunkterne Martin og Christian Hansen, hvoraf førstnævnte siden fik faderens embeder ved kirken.

Læs mere i artiklen Folkelig demonstration afløste udvendig pomp og den senere udgave af Folkelig demonstration afløste udvendig pomp

Skiven:

Christian Hansen afbilledet sovende i en lænestol i sit studereværelse. Tre genier bringer ham Skyttekonge-insignierne. På rammen står forneden:

                 Kom sovende til Æren ved Herrings Skud

Selve den malede skive er af metal.

Skiven er i 2012 blevet konserveret af Maleri-Konserveringsværkstedet i Jægerspris.

Skiven tilhører Roskilde Museum og er udstillet der.

Skiven måler 52 cm i diameter.

Skivens placering:

Skiven er udstillet på Roskilde Museum

Skivens placering bemærkning:

Skiven tilhører Roskilde Museum

Kongeskytte:

Herluf Trolle Herring

Fuglekongens historie og anekdoter:

Under sin regeringstid fik fuglekongen en opgave for landets egentlige konge. I begyndelsen af 1840 tilrettelagde Christian Hansen som domkirkens værge, Kong Frederik VI bisættelse i Roskilde Domkirke.

Årets historie og anekdoter:

Herluf Trolle Herring blev kongeskytte i både 1839 og 1840. Han blev tillige fuglekonge i 1828. 

Tilbage til listen