Forrige recordNæste record  1942 Valdemar Jørgensen


8. juli • Ved Vigen

Født: 9. maj 1885 • Død: 9. maj 1956

Levnedsbeskrivelse:

Hans Valdemar Jørgensen (kaldte sig blot Valdemar Jørgensen), lokomotivfører, Skovbovængets Alle 20. Medlem af fugleskydningsselskabets bestyrelse fra 1944, heraf formand fra 1953 til 1955. 
Udnævnt til Ridder af Dannebrog den 22. maj 1952.
Fuglekongen var søn af fyrbøder Hans Jørgensen og Karen Marie Larsen.
Valdemar Jørgensen var gift med Bertha Marie Bagge, født 15. juni 1889. Ægteparret fik fire børn:

  • Aage Jørgensen, født den 28. november 1911
  • Else Bagge Jørgensen, født den 10. maj 1916
  • Inger Bagge Jørgensen, født den 24. februar 1918
  • Erik Jørgensen, født den 1. august 1920


Valdemar Jørgensen sad som formand for Roskilde Marineforening i perioden 1929 - 1956. Sammen med den daværende restauratør var han med til at etablere Marinestuen på Central Caféen.

Læs også artiklen En formand med "fut" i.

Skiven:

Et sort frembrusende damplokomotiv med rødt og hvidt skorstensbånd. 

Skiven er i 2016 blevet konserveret af Maleri-Konserveringsværkstedet i Jægerspris.

Skiven måler 48,5 cm i diameter.

Skivens placering:

Skiven er udstillet på Roskilde Rådhus

Kongeskytte:

H.P. Pedersen

Årets vindere:

Ringen   Proprietær A.P. Nielsen ved skud af proprietær B. Gantzel
Kronen   Landsretssagfører Fogt ved skud af repræsentant Chr. Andersen
Højre klo   Restauratør N. Andersen ved skud af repræsentant Chr. Andersen
Venstre klo   Bestyrer Jacobsen, Gadstrup ved skud af restauratør Svend Wolffhechel
Halsen   Lokomotivfører Valdemar Jørgensen ved skud af frisørmester Fredesø
Halen   Proprietær Gorm ved skud af fabrikant Emil Andersen
Venstre vinge   Købmand W.P. Jacobsen ved skud af lokomotivfører Koue
Højre vinge   Købmand Cramer ved skud af sognefoged H.P. Hansen
Brystpladen   Lokomotivfører Valdemar Jørgensen ved skud af vulkanisør H.P. Pedersen


Fuglekongens historie og anekdoter:

På generalforsamlingen den 29. marts 1955 gik formanden, forhenværende lokomotivfører Valdemar Jørgensen, af. Han havde været medlem af bestyrelsen siden 1944. Købmand og oberstløjtnant C.E. Johansen blev selskabets nye formand.

* * * * * * * * *

På generalforsamlingen den 23. marts 1957 blev Valdemar Jørgensen mindet. Han var afgået ved døden på sin 72 års fødselsdag den 9. maj 1956.

* * * * * * * * *

På 175 års jubilæumsdagen, den 28. august 1962, samledes bestyrelsen om formiddagen for kransenedlæggelse ved to tidligere formænds grave. Det var N.C. Nielsen og Valdemar Jørgensen, der var de afdøde formænd i perioden fra 150- til 175-års jubilæet.

Årets historie og anekdoter:

I 1942 var der på generalforsamlingen et forslag, man skulle tage stilling til, nemlig et forslag om at deponere en del af skiverne på det nye Roskilde Museum. Formanden afviste forslaget med den begrundelse, at skiverne allerede var pakket ned og gemt bort.

* * * * * * * * *

På bestyrelsesmødet i 1942 skulle man også tage stilling til en vigtig sag: Militæret havde lagt beslag på Trægaarden og forlangt, at både fuglestangen og den store skydeskærm blev fjernet. Man vedtog at sælge begge dele til en jernhandler, da man, som det hedder i protokollen "For tiden kunne få en god pris og ikke mente, at man i overskuelig fremtid ville kunne finde et sted, hvor man kunne opstille disse genstande og skyde med riffel".

* * * * * * * * *

I 1942 skulle der igen holdes fugleskydning på "Vigen" og skiveskydning på Højskolehjemmet. Men det viste sig, at lokalet her ikke kunne bruges, og man flyttede så skiveskydningen til Wolffhechels lokaler i Algade 4. Bestyrelsen besluttede dog at holde den næste skiveskydning på Højskolehjemmet - det senere Hotel Roar - og i den følgende tid veksledes der mellem disse to steder.

* * * * * * * * *

Årets kongeskytte, H.P. Pedersen, havde gjort samme bedrift året før.

Tilbage til listen