Forrige recordNæste record  1922 Peter Albrechtsen

4. juli • Ved Trægaarden

Født: 19. september 1865 • Død: 2. august 1927

Levnedsbeskrivelse:

Forhenværende proprietær, Møllebakken, Ringstedvej 57.

Peter Albrechtsen nåede kun at bo i Roskilde en halv snes år, inden han blev dræbt ved en af datidens meget sjældne bilulykker. Han stammede fra Vendsyssel og drev i sin tid Nævlingegaarden, hvorefter han flyttede til villaen Møllebakken, Ringstedvej 57. Herfra drev han en omfattende ejendomshandel over hele Sjælland. Af sin samtid karakteriseres han som en meget kundskabsrig og interesseret mand med et frodigt humør. Han hørte til kredsen omkring Thomas Bredsdorff på Roskilde Højskole, og han var et interesseret medlem af Højskoleforeningen.

Læs mere i artiklen Cykelstien i venstre side samt igen den senere udgave af Cykelstien i venstre side

Skiven:

Roskilde set fra øst, dengang med store åbne arealer, der nu er bebygget. 

Skiven er i 2016 blevet konserveret af Maleri-Konserveringsværkstedet i Jægerspris.

Skiven måler 61 cm i diameter.

Skivens placering:

Skiven er udstillet på Roskilde Rådhus

Skiven malet af:

Vilhelm Gregersen

Kongeskytte:

Peter Albrechtsen

Årets vindere:

Ringen   Fabrikant Christiansen ved skud af gårdejer Mausa
Kronen   Overassistent Gregersen ved skud af partikulier Hans Jensen
Højre æble   Vognmand Hansen ved skud af gårdejer Weidemann
Venstre æble   Bestyrer O.P. Andersen ved skud af sognefoged Hansen
Højre klo   Partikulier Hans Jensen ved skud af partikulier Hans Jensen - eget skud
Venstre klo   Repræsentant Fr. Petersen ved skud af urmager Nielsen
Højre vingefjer   Grosserer Ejler Petersen ved skud af partikulier Hans Jensen
Venstre vingefjer   Detailhandler Martin Christensen ved skud af træskofabrikant Petersen
Halsen   Maskiningeniør Axel Nielsen ved skud af maskiningeniør Axel Nielsen - eget skud
Halen   Kreaturhandler R. Nielsen ved skud af partikulier Hans Jensen
Næbet   Handelsgartner Lerche Christensen ved skud af proprietær Albrechtsen
Venstre vinge   Urmager Nielsen ved skud af urmager Nielsen - eget skud
Højre vinge   Detailhandler Skotte ved skud af murermester Carlsen
Brystpladen   Proprietær Albrechtsen ved skud af proprietær Albrechtsen - eget skud


Fuglekongens historie og anekdoter:

Proprietær Peter Albrechtsen blev kongeskytte for sig selv i 1922. Året før havde han udført samme præstation, da gårdejer Jens Peter Olsen blev fuglekonge.

Årets historie og anekdoter:

Generalforsamlingen 1922 bød på endnu et afsnit i den føljeton der handlede om fuglekongens eventuelle lyst til at traktere skydebrødrene.
I 1905 var der fuldstændig enighed om at fuglekongen ikke måtte traktere i forbindelse med fugleskydningen, hvor han var selskabets gæst.
Bestyrelsen foreslog nu en ændring af lovenes §21, stk.2, hvorefter det skulle hedde, at "fuglekongen ikke er forpligtet til at traktere". Efter en diskussion herom trak bestyrelsen sit forslag tilbage.

Tilbage til listen