Forrige recordNæste record  1920 Peter Kelp


8. juli • Ved Trægaarden

Født: 9. oktober 1887 i Randers • Død: 26. marts 1956

Levnedsbeskrivelse:

Isenkræmmer, Skomagergade 17.

Peter Kelp var gift med Sigrid, født Jac Andersen, med hvem han fik tre sønner og en datter. Sønnen Torben drev isenkræmmerforretningen videre efter sin far.
Peter Kelp gjorde et meget stort arbejde for sin by og sin stand. Gennem 45 år drev han forretningen, Skomagergade 17. I årenes løb fik han overdraget en række tillidsposter. I et par perioder var han således medlem af Roskilde Byråd, valgt af de konservative, ligesom han var medlem af ligningskommissionen og i en snes år formand for Roskilde Handelsstandsforening.
Sin største offentlige indsats kom P. Kelp vel nok til at gøre inden for isenkramstanden. I to perioder var han formand for Centralforeningen af Danmarks Isenkræmmere samt formand for Provins-Isenkræmmerforeningen, af hvilken han var æresmedlem ved sin død. Desuden havde han været formand for de nordiske isenkramforeningers permanente komite, medlem af provinshandelskammeret og Købestævnets repræsentantskab.
Ved isenkræmmer Kelps begravelse fremhævede pastor, dr. theol. Jordt Jørgensen, at han var en mand, som mange så op til på grund af hans klare intelligens og dømmekraft, og fordi han ikke veg tilbage for besværligheder eller lod sig skræmme.

Læs mere i artiklen Kollegernes førstemand samt den senere udgave af Kollegernes førstemand

Skiven:

Kong Christian X rider den 10. juli 1920 over grænsen ind i Sønderjylland efter genforeningen.

Skivens placering bemærkning:

Skiven er forsvundet

Skiven malet af:

Vilhelm Gregersen

Kongeskytte:

P. Nielsen

Årets vindere:

Ringen   Cykelhandler Henriksen ved skud af cykelhandler Henriksen - eget skud
Kronen   Proprietær Henriksen ved skud af proprietær Henriksen - eget skud
Højre æble   Bagermester Andersen ved skud af murermester Olsen
Venstre æble   Faldt i utide ved skud af partikulier Hans Jensen
Højre klo   Depotejer Carl Hansen ved skud af snedkermester Chr. A. Nielsen
Venstre klo   Direktør Schmidt-Wangenheim ved skud af partikulier Jensen
Højre vingefjer   Proprietær Lars Hansen Larsen ved skud af maskinfabrikant Jørgensen
Venstre vingefjer   Garvermester Rasmussen ved skud af garvermester Nielsen
Halsen   Barber Fabricius ved skud af gårdbestyrer O.P. Andersen
Halen   Proprietær H.P. Hansen ved skud af proprietær H.P. Hansen - eget skud
Næbet   Guldsmed Axel Hansen ved skud af fabrikant O. Nielsen
Venstre vinge   Murermester Laugesen ved skud af købmand Olsen, Taastrup
Højre vinge   Glarmester Andersen, jun. ved skud af glarmester Andersen jun. - eget skud
Brystpladen   Isenkræmmer P. Kelp ved skud af urmager P. Nielsen


Fuglekongens historie og anekdoter:

Med 21 stemmer blev Peter Kelp optaget i selskabet ved ballotationen den 27. august 1912 og opnåede dermed deltagelse i 125 års jubilæumsfestlighederne.

* * * * * * * * * 

I mange år kørte fuglekongen fra 1923, Christian Fauerholt, for isenkræmmer Peter Kelp.

Årets historie og anekdoter:

Den regerende fuglekonge, Købmand Chr. Nielsen opnåede den helt særlige ære, at selskabet besluttede sig for at afholde en fest for sin fuglekonge og æresmedlem i anledning af dennes 90 års fødselsdag. Festen fandt sted på selve dagen den 19. januar 1920 i Trægaarden, og der deltog omkring 70 damer og herrer.

* * * * * * * * * 

Under skydningen faldt venstre æble i utide. Der var åbenbart en sammenhæng til et skud fra partikulier Hans Jensen, men hvorfor det så ikke udløser en vinder må stå hen i det uvisse. Beslutningen blev at der skulle skydes om præmien ved den førstkommende skiveskydning 3. august.

Tilbage til listen