Forrige recordNæste record  1870 Peter Ferdinand Hansen

22. juli • Ved Boserup Pavillonen

Født: 9. november 1817 i Horserød Hegn ved Helsingør • Død: december 1878 i starten af måneden i Roskilde

Levnedsbeskrivelse:

Tømrermester i Hersegade. Dengang var der ikke husnumre. Senere blev stedet navngivet Hersegade 7.

Formand for fugleskydningsselskabet fra 1876 til 1878.

Skiven:

Domkirken, der ud fra vinklen kan være set fra den gamle Galgebakke. Området, der hed Galgebakken dengang, var dog ikke kun ud mod Frederiksborgvej, men strakte sig lidt længere mod øst. Måske er det Galgebakken, der anes i forgrunden.
I selskabets 150 års jubilæumsbog og årtier derefter var det godtgjort, at domkirken var set fra Himmelev Mose. Kirken ses dog så meget fra nord, at det ikke virker sandsynligt.


Skiven er blandt dem, der gennem årene er forsvundet.

Gengivelsen af skiven stammer fra et billede af en større samling skiver, som i en periode var ophængt på Hotel Prindsen.

Skivens placering bemærkning:

Skiven er forsvundet

Fuglekongens historie og anekdoter:

Fuglekongen drev sin tømrervirksomhed i Roskilde fra adressen Hersegade 7. Samme sted drev den senere fuglekongen år 1891, Hans Jacob Bruun Kornerup, sin tømrervirksomhed. I en mellemliggende periode havde Anders Borch besiddet ejendommen. Anders Borch var selskabets fuglekonge i 1845.
Det vides ikke med sikkerhed, men kan antages, at, da Hans Jacob Bruun Kornerup etablerede sig i 1876, overtog han Peter Ferdinand Hansens tidligere tømmerplads.

* * * * * * * * *

Ikke alene tømmerpladsen overtog Hans Peder Bruun Kornerup fra Peter Ferdinand Hansen. De opnåede også begge at blive formænd for fugleskydningsselskabet.

Tilbage til listen