Forrige recordNæste record  1804 Johan Jacobsen

19. juli • Ved Børsen

Født: 11. november 1748 • Død: 7. maj 1818

Levnedsbeskrivelse:

Bager, Skomagergade 3.

Bageriet i Skomagergade 3 blev etableret i 1761. Efter Johan Jacobsen overtages bageriet af sønnen med samme navn. Sønnen blev fuglekonge i 1830.

Skiven:

Et helt lille tempel, som indeni har en statue af en dansende kvinde ved en søjlehal. Inskription:

                 Uden Lykke brug din Kunst
                 See om alt ej er omsonst.
                 Afvexling fryder Sind og Øie.
                 Først Pligt fuldendt, saa sig fornøje

Skiven er i 2013 blevet konserveret af Maleri-Konserveringsværkstedet i Jægerspris.

Skiven måler 44,5 cm i diameter.

Skivens placering:

Skiven er udstillet på Roskilde Museum

Kongeskytte:

Johan Jacobsen - fuglekongen selv

Årets historie og anekdoter:

Med hele to fugleskydningsselskaber, hvori mange var medlemmer begge steder, kan man godt få den tanke, at de gæve roskildensere, købmænd, embedsmænd, militærfolk, håndværkere, gårdejere, forpagtere og så videre måske kunne glemme, at der også var noget med at skyde efter en skive. Men sådan var det nu ikke. Man var fuldstændig klar over, at livet bestod af - først arbejde, siden fornøjelse.  Det vidner for eksempel Johan Jacobsens skive fra 1804 om. Læg mærke til sidste linie i skivens inskription.

* * * * * * * * *

I årene efter selskabets 225 år jubilæum transskriberede skydebror Hakon Meinertz en del af teksterne fra de gamle protokoller. De originale stavemåder med mere blev bibeholdt. En transskriberede tekst fra 1804 lyder således: 

Onsdagen den 19 Julii, foretoges den aarlige Fugleskydning. Selskabet forsamledes paa Banen om Morgenen Kl. 8., hvor beværtedes med Frokost, som foruden skikke var med, Betales med 2 mark for hver person. Klokken 9 3/4 begynde Skydningen af 51 Nummere. I første Omgang No 17. nedskød Hr. Levin paa Hr. Lieutenant Faiths Vegne Ringen hvorved vandtes en Pundskee indvendigt forgÿldt. I femte Omgang No 13 nedfaldt høire Vinge ved Hr. Procurator Müllers skud, som derfor modtog en Sølv=Sukkerspand med Skee. I sÿvende Omgang No 26 afskød Kiøbmand Hr. Jacob Brönniche den venstre Vinge for sin Fader Hr. Capitain Brönniche som Præmie et par Saltkar. I ottende Omgang bekom No 1, Hr. Landsdommer Galschiöt ved Hr. Procurator Müllers Skud, en Kagoutskee som Præmine for Halsen. I samme Omgang nedskød Hr. Bendtsen, Hörkræmmer i Kiøbenhavn, paa No 51. Ringen, og vandt derved en Sennupskande. Endelig i niende Omgang No 12 tilfaldt Konge-Gevinsten, en sølv Kaffekande og ditto Hellekande, Hr. Bager Jacobsen ved eget skud. Denne Dags Aften tilbragtes med Konversation, Spisning, som foruden Drikkevarene, betaltes med 4 mark for hver person; og med Dands.

Kagoutskee = Kalotske, halv kugleformet ske til at øse op med. Stavefejl m.m. er ikke rettet.

Skydebroder Hakon Meinertz – juni 2016

Tilbage til listen