Forrige recordNæste record   Julehilsen fra redaktøren

21. december 2010

Så er julefreden ved at lægge sig over vores gamle by, og det er blevet tid til at se tilbage på året, der gik i selskabet.

Hjemmesidens "nyhedsbreve" er efterhånden blevet et fast indslag for mange skydebrødre. I årets løb er der blevet udgivet i alt 51 nyhedsbreve.

2010´s første nye tiltag var "Årets begivenheder", der er et særskilt arkiv til årets begivenheder under ”Fuglekonger og historie”, ligesom der på den enkelte kongeside er et link til det pågældende års begivenheder.

På medlemssiderne blev oprettet en fødselsdagskalender, hvor mange af skydebrødrenes mærkedage er tilgængelige. Der mangler stadig oplysninger om en del, men det skal nu nok komme.

Ved årets generalforsamling blev en opdatering af vedtægterne uden sværdslag vedtaget. Dette betyder bl.a., at bestyrelsesmedlemmer nu vælges for tre år af gangen.

Som endnu et nyt tiltag blev det i år muligt at tegne sig for sponsorater på hjemmesidens kongesider. Nogle er solgt, men der er stadig plads til flere sponsorer.

Efter at skytterne i årevis har været forsynet med et klistermærke med nummer ved årets fugleskydning, fik alle i år tildelt et elegant skydenummer med tallet, indgraveret af guldsmed Henrik Enig.

Der blev ved årets fugleskydning lavet lydoptagelser, så det nu er muligt at høre taler og sange på hjemmesiden.

Skydningen ved Ryegaard Gods blev i år gennemført, efter en pause i 2009. Der var maksimal tilslutning på en herlig dag i silende regnvejr.

Også i år blev der lagt film ud på hjemmesiden. Det blev både til en film fra skydningen ved Ryegaard Gods og en fra skiveskydningen i september måned.

Hjemmesidens redaktion gjorde en scoop, da der blev indgået en aftale med Dagbladets redaktion, hvilket indebærer omtale i hver lørdagsavis i to år. Arne Jensens gamle artikelserie, "De gamle platter fortæller", fra 1970´erne er ved at blive genudgivet. De 75 artikler vil efterfølgende blive suppleret med 25 nye, der er skrevet af Henrik Brandt. Med en indledende artikel og en artikel mellem de gamle og de nye bliver det således til i alt 102 artikler om vores agtværdige selskab. Det hele slutter lige op til selskabets 225 års jubilæum den 28. august 2012.

Hjemmesidens dygtige og flittige unikum, Kurt Buchtrup, valgte at trække sig fra sin post. Han nyder nu et velfortjent otium efter et fantastisk stykke arbejde.

Også på webmasterpladsen var der ændring, da Henrik Enig påtog sig dette arbejde, udover øvrige opgaver i bestyrelsen. I årets sidste måneder fik Henrik Enig tilføjet hjemmesiden mange nye og gode faciliteter.

Skivernes tilstand blev i løbet af året vurderet af Bevaringsafdeling Øst. En "tilstandsrapport og forslag til prioriteret rækkefølge for konservering" af de udstillede skiver på museet blev afgivet. Der ligger nu en for selskabet større opgave, der ikke mindst kræver en del kapital.

Årets vinder af vandrepokalen blev ikke overraskende Bennie Hansen, der derved vandt den for tiende gang og dermed til ejendom.

Også i år fik hjemmesidens redaktion optaget en artikel i "Jul i Roskilde". Ligesom sidste år tager artiklen udgangspunkt i den første fuglekonge, Peder Brønich. Artikel "En familie af fuglekonger" er skrevet af Henrik Brandt.

I december måned kunne bestyrelsen præsentere et elegant emblem med selskabets logo til påsyning på den mørke blæser. Emblemet er udbudt til medlemmerne for 150 kr., hvor overskuddet af salget vil gå til skivernes vedligeholdelse.

Året blev afsluttet med en tipskupon forbeholdt medlemmer. Kuponen med spørgsmål om selskabet bliver opdateret med et nyt spørgsmål hver måned i et år, så der i perioden december 2010 til december 2011 vil komme 13 spørgsmål. Den dygtige og heldige vinder vil kunne nyde en flaske champagne nytårsaften 2011. Første spørgsmål kom den 15. december 2010. Herefter kommer et nyt spørgsmål den 15. i hver måned, således at kuponen afsluttes den 15. december 2011 med spørgsmål nr. 13.

Jeg ønsker alle jer skydebrødre og jeres familier en rigtig glædelig jul og et godt nytår.


   

Tilbage til listen