Forrige recordNæste record  1798 Johan Sigismund Johne


3. september • Den Kgl. Privilegerede skydebane

Født: 1755 Fødselsdato ukendt, men døbt 31. marts 1755 i Næstved. • Død: 5. januar 1829

Levnedsbeskrivelse:

Post- og vognmester. Var postmester i Nyborg ved sin død.

Johan Sigismund Johne afløser i 1798 postmester Zimmer som postmester og samtidig akkorden med selskabet. Navnet Roskilde Postgaard er ved at trænge igennem for den kongelig privilegerede skydebane på Hamborg Herberg.
Johan Sigismund Johne var en "postfører" fra Lolland. Han rykkede nu ind i "Hamborg Herberg" som lejer, men alligevel med en større personlig investering, finansieret med lån fra postvæsenet. Den gamle gæstgivergård var således en tid ejet af postvæsenet, og navnet Postgården fortrængte det gamle navn. Postvæsenet bekostede nu en omfattende istandsættelse af det efterhånden noget nedslidte gæstgiveri, og postmester Johan Sigismund Johne stod efter istandsættelsen for Roskildes formentlig tidligste turistreklame, affattet på fransk, tysk og dansk, hvor han anbefalede sig "til de fremmedes aftrædelse på deres gennemrejse. De vil sammesteds såvel i sådan henseende, som og til nattelogis antræffe bekvem lejlighed; og hvad enhver efter behag måtte forlange, skal anvendes al bestræbelse for, såvel i henseende til renlighed som prompte beværtning og billig behandling". 

Løsøret bestod dengang af "10 komplette og 5 folkesenge hvortil 46 bolsterunderdyner, 15 overdyner, 45 bolsters lange puder og 10 trækkepuder, 20 par hørlagenslagener, 26 par hørlærreds pudevår og 20 par blårlærreds lagener, 16 spejle, 30 store og små borde, 1 sofa med madrasser og puder til 8 stole og 2 hjørne stole, 1 mindre ottoman, 6 stole, 1 canopee og 6 guldlædersto1e, 6 franske lænestole, 6 grønne damask stole, 6 blåternede stole, 2 dusin bordstole, 12 drejels fine og grove duge, 60 drejels servietter, 26 sølvspiseskeer, 21 sølvtheskeer, 2 sølvpotageskeer, 2 sølvpunchskeer, 3 sølvsukkerklemmer, 1 sølvsukkerskrin, 1 søIvsukkerbøsse, I sølvfiskeske, 1 sølvtomling. 2 sølvbægere. Endvidere 2 kommoder af mahogni med marmorplader 1 chatol med skab, 2 chatoller uden skab, 1 ridehoppe, 2 malkekøer, 3 kobbervaskekedler, I børstekedel, 3 kobber boullions kedler, 5 store og små kobber pottager, 6 kobber kasseroller, 2 kobber melon forme. 1 (kobber) stor "stue sop med låg" (bowle), 2 kobber the- og 2 kaffekander, 1 æbleskivepande, 1 kobber tørvespand, 4 maskiner af kobber (temaskiner), 2 messingkedler, 10 tinfade og 10 tintallerkener".

Læs mere i artiklen Et år, to fuglekonger

Skiven:

Festmåltid i en stor sal. I midten fuglekongen i rød frakke med en pokal i hånden. I skivens kant står:

                 Som Selskabets Konge jeg gierne afgaaer,
                 At være dets Vært er alt hvad jeg attraaer

Skiven viser en pompøs sal med prismelysekroner. Der er dækket festligt op i hesteskoform, og brødrene sidder forventningsfulde på deres pladser.
Postmester Johne skjuler ikke sine følelser. Det er ham selv der står midt i salen i rød frakke med et hævet bæger til udbringning af en skål. Han holder en tale for skydebrødrene, hvis indhold er kort gengivet i rimet på skiven. I baggrunden ses en cembalo eller et andet strengeinstrument. Til en rigtig fugleskydningsfest hørte - og hører - mange gode sange. Salen med de tændte lys på de hvide duge og lysekronen under bjælkeloftet helt statelig ud.
Skivens motiv kan ikke være en fugleskydningsfrokost eller middag, for Johan Sigismund Johne blev fuglekonge i "Det Borgerlige Fugleskydnings Selskab", og middagen blev indtaget i et telt.


Skiven er i 2014 blevet konserveret af Maleri-Konserveringsværkstedet i Jægerspris.

Skiven er udstillet på Roskilde Museum.

Skiven måler 39,5 cm i diameter.

Skivens placering:

Skiven er udstillet på Roskilde Museum

Årets historie og anekdoter:

Skydningen foregik på den Kgl. Privilegerede skydebane - det vil sige fugleskydningsselskabet i Skomagergade. Dette år havde skydningen fundet sted ved Møllehusene på samme plads som forrige år, og man havde bekostet et telt til beværtningen.

* * * * * * * * *

I årene efter selskabets 225 år jubilæum transskriberede skydebror Hakon Meinertz en del af teksterne fra de gamle protokoller. De originale stavemåder med mere blev bibeholdt. En transskriberede tekst fra 1798 lyder således:

1798 den 7. Junii Kl. 5 Eftermiddag forsamledes Selskabet paa dets Bane paa Børsen, Hvor da forestaaende afvigte Aarets Regnskab forelagdes og Blev af de nærvæende Medlemmer Befundet vigtigt - Underskreve og blev atter for Dette Aar overdraget Seiretaireus Forretning – Den 19. Julii blev bestemt til Fugleskydninger der at foretage og biden og Konlingenten ligesom i de to forige Aar - Skydningen for Selskabets Kasses Regning udbetales ogsaa i dette Aar.
Udgaaende af Selskabet Hr. Justitsraad Vestermann, Postmester Zimmer, Hører Saxtorph.
Ny Tilkomne Grundtvig, Præst paa Bierget; Brænde-Inspecteur Leth; Hr. Raadmand Muller; Qnik; Hr. Rasck og Hr. Tiihler; og Købmand Gørlang.
Lall

Ved Fugleskydningen den 19. Julii 1798 udeblev med Kontingentes Betalling, endskiønt de af skriftlig vare Bleve underrettede forud, at have Skydningen den dag foretoges, følgende Herrer, som følgelig val maa ansees at have forladt Selskabet: Hr. Boefeld til Gjeddesdahl og Benzonsdahl; Hr. Ritmester Bulow; Brudtfabrikør Hr. Holm; og Hr. Friish.
Lall

”biden” må være ordet ”bidden” - en bid brød. ”Hører” er en underlærer i en lærd skole, afløst af Adjunkt. Iøvrigt er stavemåde m.m. bibeholdt.
Skydebroder Hakon Meinertz

Tilbage til listen