Forrige recordNæste record  2009 Frank Binderup


7. juli • I Restaurant Håndværkerens have

Født: 15. februar 1949 i Slagelse

Levnedsbeskrivelse:

Centerleder. Forstander på Bomi.

Indballoteret i fugleskydningsselskabet i 2001.

I 2010 gav fuglekongen sin levnedsbeskrivelse til selskabet. Den lyder således:

Jeg er født i Slagelse som den yngste af to brødre. Min storebror, Christian, blev født i 1944 og døde i 1997. Jeg er søn er bogbindermester og boghandler Franklin Binderup og sygeplejerske Inger Binderup.
Jeg er opvokset i det indre af Slagelse på Smedegade, hvor familien boede i lejlighed i bedstefaderens ejendom.
Jeg tog realeksamen fra Østre Skole, hvor jeg mødte min nuværende kone, Hanne. Jeg gik herefter på Vestsjællands Handelsgymnasium. Efter HH arbejdede jeg et halvt år hos automobilfirmaet E. Happel på kontor og samtidig i weekenderne som portør på Slagelse Sygehus, indtil militærtjenesten blev påbegyndt i februar 1969. Jeg forlod forsvaret efter 30 måneder, for at tage til Odense sammen med Hanne, for at læse til socialrådgiver. Jeg arbejdede som chauffør under uddannelsen og havde også socialt arbejde på et behandlingshjem for neurotiske børn.
Mit første job som socialrådgiver var i det nybyggede Vollsmose. Efter et år flyttede vi til Gadstrup, hvor vi boede i 24 år. Her fik vi vores børn, Mette i 1976 og Martin i 1978. På det tidspunkt havde jeg fået arbejde i Roskilde kommune i en af de nye bistandsgrupper, hvor jeg blev gruppeleder, inden jeg rykkede over græsplænen som fuldmægtig i Amtsankenævnet. Herefter var jeg leder af bistandsafdelingen og vicesocialchef i Ringsted kommune, samt forvaltningschef i Skovbo, hvor jeg gennemgik flere uddannelsesforløb, herunder Forvaltningshøjskolens diplomuddannelse i ledelse, samt leder af formidlingscenter i Ringsted.
Den 1. september 1996 blev jeg ansat som leder af revalideringsinstitutionen BOMI I/S, hvor der også var beskyttet beskæftigelse med blandt andet metal- og montageværksteder. I 2000 åbnede vi på BOMI for et specialtilbud for hjerneskadede i den erhvervsaktive alder. Dette tilbud omfatter nu også støtte til hjerneskadede mennesker i deres eget hjem. I 2009 blev vi statsligt rådgivningscenter for kommuner inden for spørgsmål om hjerneskader, ofte med dobbeltdiagnoser. BOMI har mange forskellige tilbud for at mindske afstanden mellem borgere uden arbejde og arbejdsmarkedet blandt andet også med afdelinger i Køge og Ringsted.

Jeg har altid elsket at dyrke sport. I Slagelse, blev det til svømning, hockey og senere fodbold, motionsbadminton og i mange år jiu jitsu blandt andet som sensei og træner. Nu er jeg gymnast på "Gymnastikholdet af 1912". Jeg har siden 2001 været med i sangforeningen "D'bare mænd".

Min kone og jeg har altid interesseret os meget for vores børn, og jeg har deltaget i forældreråd, skolenævn og skolekommission, været formand for Gadstrup Idrætsforening, medlem af Ramsøhallens bestyrelse og Idrætsforeningens Venner med afholdelse af banko i Ramsømagle, hvor vi også har været til mange gode koncerter.
Musikalsk er der intet, der overgår Roskilde Festival, hvor vi har deltaget siden 1975. Her har vores børn været med, siden de blev født.
Vi flyttede til Roskilde i 1999, da børnene var flyttet hjemmefra. Vi har vores egen lille lejr på Kildehusvej for børn, børnebørn og venner i forbindelse med festivalen.
Vi har sammen med gode venner rejst meget på oplevelsesferier i de senere år. Jeg føler, at jeg har et rigt liv med mange gode venner.

Skiven:

Fuglekongen beskriver sin skive således:

På en mørkeblå baggrund er malet et pentagram af tornegrene. Herpå er malet en hjerne og i centrum en rose. I de fem rum udenom pentagrammet er malet fire bogstaver og et par sammenflettede ringe.
Skiven er fuglekongens univers sat sammen med kunstnerens.
Skiven giver gennem et pentagram et abstrakt udtryk for mit erhverv og arbejde med det hele menneske, som har været udsat for tab og savn. Grene med smertende torne i et marekors og hjernen, som den styrende erkendelse, omsorg og vilje til at komme videre. Samtidig symboliseres kærligheden, skønheden og samhørigheden med et andet menneskelig udtryk i motivet med en rose og de to ringe. Fremtiden anes skjult med forbogstaverne på mine fire børnebørns navne, F, O, M og B, der har en speciel plads i mit hjerte. Bogstaverne står for Frida, Oliver, Malthe og Bertram, og er udført, som kunne de have været malet i 1787. Bogstaverne står også for dem, som ikke er kommet endnu. Bogstaverne er inspireret fra "Ordsprogenes", kap. 17, vers 6.1., der lyder "Børnebørn er de gamles stolthed".

Skiven måler 49 cm i diameter.

Skivens placering:

Skiven er ophængt i Restaurant Håndværkerens sal

Skiven malet af:

Lars Rasmussen

Kongeskytte:

Poul Christiansen

Årets vindere:

Ringen   Lasse Sander Christiansen ved skud af Peter A. Siemssen
Kronen   Gunnar Løgstrup Poulsen ved skud af Preben Rasmussen
Højre klo   Aksel Høpfner ved skud af Jeppe Drews
Venstre klo   Henning Jaquet ved skud af Kasper Bruun Nielsen
Halsen   Per W. Andersen ved skud af Klaus Graversen
Halen   Flemming Andersen ved skud af Carsten H. Nielsen
Venstre vinge   Palle Larsen ved skud af Jørgen Kilden-Pedersen
Højre vinge   Henrik Lundgren Brandt ved skud af Kasper Bruun Nielsen
Brystpladen   Frank Binderup ved skud af Poul Christiansen

Med 430 point blev Bennie Hansen året bedste skytte ved skiveskydningerne. Da Bennie havde vundet pokalen året før, tilfaldt pokalen selskabets formand, Jørgen Ypkendanz, der havde tilegnet sig 429 point.


Fuglekongens historie og anekdoter:

Fuglekonge Frank Binderup blev kongeskytte i 2021.

Årets historie og anekdoter:

Ved generalforsamlingen den 9. marts blev det markeret, at skydeudvalgsformand Bennie Hansen, den 19. marts havde været medlem af selskabets bestyrelse i 25 år.

* * * * * * * * *

Som en markering af den nye deponeringsaftale mellem Fugleskydningsselskabet og Roskilde Museum blev der afholdt en reception på museet den 5. maj, hvor den nye placering i "Sukkerhuset" blev præsenteret.

* * * * * * * * *

Ikke kun skivernes placering i Palæet var en saga blot. Også fugleskydningsmarchens afgang fra Palæets gård ophørte i 2008. Skydebrødrene tog imod fuglekonge Jørgen Herholdt i Roskilde Museum - "Sukkerhuset", Sankt Ols Gade 18.

* * * * * * * * *

Efter en periode med det dejligste sommervejr var der udsigt til regnbyger og torden på fugleskydningsdagen. Morgenen startede da også med en byge, men den var hurtigt overstået.  Således blev det en fugleskydningsdag i det skønneste vejr.
Museets gård bag "Sukkerhuset" dannede rammen om det nye mødested, hvor skydebrødrene tog imod den regerende fuglekonge klokken 9.30.
På Stændertorvet blev selskabet modtaget af viceborgmester Lars Berg Olsen, der ønskede skydebrødrene en god dag.
104 skytter deltog i skydningen. Der måtte 552 skud til, før fuglen var nedlagt, og 109 sultne skydebrødre kunne begive sig til frokost.
Under frokosten talte fuglekongen, Jørgen Herholdt, for Hendes Majestæt Dronningen. Formanden talte for fuglekongen, Bertil Jacobi for Danmark, Erik Rasmussen for skytterne og Flemming Jørck for selskabet på vegne af de nye skydebrødre.
Alfred Grinderslev og Claus B. Hansen havde 25 års jubilæum, men ingen af dem var tilstede. Til gengæld fik Bent Lund overrakt 40 års-tegnet, som han skulle have haft i 2008, men hvor han var fraværende.
I 2011 blev det registreret, at Ebbe Bødker og Per Handberg Nielsen ligeledes skulle have haft 25 års erindringstegnet. De havde fejlagtigt modtaget det året før.

* * * * * * * * *

Marchen måtte gøre et ufrivilligt stop midt i gågaden, da en fragtvogn var i færd med at læsse varer af til byens handelsliv. Vognen blev kørt ind til siden, hvorefter optoget kunne fortsætte op til den ventende viceborgmester.

* * * * * * * * *

Det var måske rekord, da Kasper Bruun Nielsen skød venstre klo ned. Der blev nemlig kun afgivet tre skud på denne del af fuglen. Hvordan dette kunne lade sig gøre må stå som en gåde for fremtiden. Årsagerne kan være flere. Nogle skydebrødre kan have skudt mod den forkerte klo, men der var ikke nogle huller i skudfeltet. Derimod var kloen knækket et lille stykke over.
Med til historien hører, at venstre klo inden opsætningen var såret og forstærket med tape. Dette var dog uden betydning, idet dette sår var et godt stykke under skudfeltet.

* * * * * * * * *

Årets fugleskydning blev foreviget på en film, der blev optaget og lagt ud på selskabets hjemmeside. Fotografer: Steffen Brandt, Kasper Nielsen og Henrik Brandt • Redigering: Kurt Buchtrup • Teknik: Kasper Nielsen.

* * * * * * * * *

Årets skydning på Ryegaard Gods måtte beklageligvis aflyses på grund af manglende tilmelding.
Bestyrelsen ville efterfølgende evaluere med henblik på, om aktiviteten skulle ophøre permanent, eller om der skulle gives en chance mere det efterfølgende år.
Udviklingen var pudsig, idet der i perioden var en stigende interesse for deltagelse i skiveskydningerne.

* * * * * * * * *

Året 2009 skulle i sandhed blive året for forandringer. Også skiveskydningen på Østervangsskolen ophørte med sidste skydning den 19. februar. Den første skiveskydning på Østervangsskolen, blev afholdt den 29. november 1971. Fra den 17. september 2009 blev skiveskydningen afholdt hos Roskilde Skytteforening ved Tjørnegårdskolen.
Årsagen til flytningen var at Roskilde Salonskytteforening og Roskilde Skytteforening fusionerede og at skydebanen på Østervangsskolen i den anledning blev fjernet.

* * * * * * * * *

At skiveskydningen blev henlagt til Tjørnegårdskolen er et historisk sammentræf.
Gårdejer Johannes Peter Johansen boede netop på datidens Tjørnegården. Han blev fuglekonge ved eget skud i 1931 og blev ligeledes kongeskytte i 1938.
Også Johannes Peter Johansens søn, C.E. Johansen blev dobbelt kongeskytte samt fuglekonge i 1956. C.E. Johansen var selskabets formand fra 1955 til hans død i 1976.

* * * * * * * * *

Glassene til skytter, der havde deltaget i mindst tre af årets fire skiveskydninger, var ved at være tømt fra selskabets lager. Der blev som erstatning indført ordensbåndet til de "ordentlige" skytter.

* * * * * * * * *

Ved årets udgang havde selskabet 224 medlemmer.

* * * * * * * * *

Årets nye skydebrødre:

Generalforsamling

Forhenværende forretningsindehaver Erik Carstensen
Direktør Flemming Jørck
Direktør Frank Holmstrup
Tømrermester Lasse Sander Christiansen
El-installatør Martin Petersen
Snedkermester Nels Willum Nørgaard Rasmussen
Pensioneret salgschef Ole Rasmussen
Forhenværende regnskabschef Palle Larsen
Administrerende direktør Per Skov

Indskydningen

Indkøbschef Gregers Højme
Malermester René Høyer Larsen
Snedkermester Bent Engberg Jensen

Tilbage til listen