Forrige recordNæste record  1816 Nicolai Christian Dahlstrøm

5. juli • Ved Børsen

Født: 11. maj 1786 i København • Død: 20. januar 1824 i Køge

Levnedsbeskrivelse:

Overkrigskommissær, prokurator.

N.C. Dahlstrøm var søn af kontrollør Nicolai Dahlstrøm. Faderen blev i 1792 toldinspektør i Skanderborg, hvor han døde, da sønnen kun var ni år, og få timer efter fulgtes han i døden af sin hustru. Drengen kom da i hjemmet hos sin farbror, kammerråd, birkedommer Dahlstrøm, Nykøbing F., der satte ham i Nykøbing skole. 15 år gammel kom han på onkelens kontor og var der i tre år. Han blev så fuldmægtig på bispekontoret i Nykøbing F, hvor han var indtil januar 1807.
Efter at han var blevet exam. jur. med betegnelsen ”temmelig vel", var N.C. Dahlstrøm i kort tid fuldmægtig ved Ramsø og Tune herreder i Roskilde. Her må han have været næstkommanderende, idet han havde tilladelse til under herredsfogedens sygdom at besørge dennes forretninger, og han var samtidig prøvekurator, ligesom han blev krigskommissær og altså senere noget så drabeligt som overkrigskommissær. Overkrigskommissæren skulle stå for udskrivning af bønder til militærtjeneste.
Omkring 1820 flyttede N.C. Dahlstrøm til Køge, hvor han døde kun 37 år gammel.
Det har været vanskeligt at finde nogen karakteristik af N.C. Dahlstrøm, men alt tyder på, at han har mindet meget om sin søn, den senere stiftamtmand i Aalborg, Fritz Dahlstrøm, om hvem det hedder, at han var en strengt pligtopfyldende mand, der bag et tilknappet væsen havde et varmt og retskaffent sind. Denne søn blev i øvrigt i 1843 gift med Sophie Wilhelmine Bertha, en datter af den verdensberømte fysiker H.C. Ørsted.

Læs mere i artiklen Soldatertjeneste i 24 år og den senere udgave af artiklen Soldatertjeneste i 24 år

Skiven:

Justitia i et romantisk landskab med en eg. Ved foden er placeret Christian V´s danske lov. Gudinden, der er i flagrende gevandter, har tilbundne øjne, og hun bærer en vægt samt et sværd, med hvilket hun af en eller anden mærkværdig årsag tilsyneladende er ved at gennembore gamle Christians hæderkronede lov.
På rammen står:

                 Til lands og vands

Skiven er i 2013 blevet konserveret af Maleri-Konserveringsværkstedet i Jægerspris.

Skiven måler 46,5 cm i diameter.

Skivens placering:

Skiven er udstillet på Roskilde Museum

Årets historie og anekdoter:

Det yngste af selskaberne, "Det Borgerlige Fugleskydnings Selskab" syntes at have fået en renæssance omkring 1816, efter at det reelt havde fået dødsstødet i 1805, hvor rådmand Müller forbød skydning på sin embedsjord ved Møllehusene, og hvor postmester Petersen ikke ville udlevere selskabets inventar og skiver.
Hr. koncelliråd Müller fik nu oplyst, hvor selskabets ejendele i sin tid var blevet deponeret. Han har øjensynligt samlet dem og gav i øvrigt også en dekoration, som fuglekongen skulle bære. Det Borgerlige Fugleskydnings Selskab skød herefter til måls ved Haraldsborg.

Tilbage til listen