Forrige recordNæste record   Ark├Žologisk fund ├Žndrer fugleskydningsselskabets historie

1. april 2011

I forbindelse med Roskilde Forsynings gravearbejde på Havnevej har arkæologer gjort et fund, der fuldstændig skriver Roskilde og Omegns Fugleskydningsselskabs historie om.

I et par hundrede år har selskabets stiftelsesdato været fastsat til den 28. august 1787, der er dateringen for Peder Brønichs skive, der hidtil har været den ældste i samlingen.

Museumsinspektør Jette Halløj udtaler, at der er fundet en fuglekongeskive, der er dateret den 1. april 1784. Dette års fuglekonge var Find Esbensen, der var søn af den kendte krigshelt Esben Narre og hustruen Lady April Fool, barnebarn af Sir Joke, kong Wilhelm 3. af Englands hofnar.

Frans Knirkegæk, ligeledes fra Roskilde Museum oplyser, at skiven endnu ikke kan afbilledes, da den vil kunne blive beskadiget af lys. Den er i øjeblikket hos Bevaringsafdeling Øst, hvor konservator Svend Phup står for en gennemgribende rensning og restaurering. Han oplyser, at skiven er velbevaret, tidens tand taget i betragtning. Det forventes, at skiven vil blive indlemmet i selskabets samling af klenodier under den kommende fugleskydning til sommer.

Evy Løgnesen fra Lokalhistorisk Arkiv har set skiven og oplyser, at motivet er en smuk buket vintergækker. På rammen står:

Thi hvad der læses og forstaas
eders hoved maa tolke hvis formaas

Skivens fremkomst skaber stor glæde i selskabet, men giver også anledning til bekymringer.
Selskabets historie står for at skulle skrives helt om, og den planlagte 225 jubilæumsfest den 28. august 2012 er i fare.
Søren Ypkenfalsk fra jubilæumsudvalget udtaler: ”Vi må konstatere, at 225 års jubilæet allerede blev overstået for et par år siden, i vores lykkelige uvidenhed. Jubilæumsudvalget skal her i april mødes for at tage stilling til, om den påtænkte jubilæumsfest helt skal aflyses, eller om vi på anden måde end hidtil tænkt, skal holde en markering til næste år”.

På billedet ses Lyo Snyd fra Roskilde Forsyning med klenodiet, der forsvarligt er sikret mod dagslys.

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Tilbage til listen