Forrige recordNæste record  2000 Knud Jørgen Hansen


4. juli • I Restaurant Håndværkerens have

Født: 12. maj 1928 • Død: 12. januar 2012

Levnedsbeskrivelse:

Oprindeligt uddannet elektriker, herefter kørelærer i 35 år.

Blev indballoteret i fugleskydningsselskabet i 1967. Blev udnævnt til formand for Roskilde og Omegns Fugleskydningsselskab i 1977, da købmand og oberstløjtnant C.E. Johansen afgik ved døden i slutningen af 1976. Knud Jørgen Hansen sad i formandsstolen frem til 1989, hvor han overdrog sædet til Poul Bunk-Jensen. Knud Jørgen Hansen fortsatte i bestyrelsen frem til 2002.
Knud Jørgen Hansen blev i 2002 af bestyrelsen udnævnt til æresmedlem i selskabet. Han var i en årrække formand for Gl. Roskilde Amts Garderforening. Knud Jørgen Hansen har modtaget Dronningens fortjenstmedalje i sølv.

Læs mere i artiklerne Kørelæren overtog rattet.

Læs også mindeord fra Gl. Roskilde Amts Garderforening.

Skiven:

En bil på en vej, der ligger i aftenlys fra en lygtepæl, med Roskilde Domkirke i baggrunden. I venstre side af skiven er der seks vejskilte-symboler. I højre side af skiven er en krone med DG logo for De Danske Garderforeninger.
Bilen på skiven er en gammel hyggelig "folkevognsboble" med sort nummerplade. Vejskiltene er almindelige kendte symboler fra færdselsloven.
På såvel venstre som højre side af rammen ses fuglekongen i silhuet.

Skiven er i 2015 blevet konserveret af Maleri-Konserveringsværkstedet i Jægerspris.

Skiven måler 49,5 cm i diameter.

Skivens placering:

Skiven er udstillet på Roskilde Rådhus

Skiven malet af:

Jeppe Emil Drews

Kongeskytte:

Ernst Verwohlt

Årets vindere:

Ringen   Kontorchef Jørgen Herholdt ved skud af direktør Ebbe Lous
Kronen   Ejendomsmægler Henry Poulsen ved skud af statsautoriseret revisor Per Buch
Højre klo   Redaktør Kjeld Petersen ved skud af Mogens Würtz
Venstre klo   Statsautoriseret revisor Lars Bo ved skud af direktør Jens Murillo
Halsen   Afdelingsdirektør Knud Christensen ved skud af restauratør Lennart Meyer
Halen   Jørgen Borup ved skud af Knud Pedersen
Venstre vinge   Finn Borre ved skud af Esben Buus Nielsen
Højre vinge   Pressefotograf Ib Glaser ved skud af kiropraktor Påll Haraldsson
Brystpladen   Kørelærer Knud Jørgen Hansen ved skud af forhenværende amtsdirektør Ernst Verwohlt


Årets pokalvinder blev Bennie Hansen.

Fuglekongens historie og anekdoter:

Den senere formand og fuglekongen i 2000, Knud Jørgen Hansen, blev indballoteret ved indskydningen den 26. juni 1967. Som proponent stod hans kollega, kørelærer Torben Lützhøft.

* * * * * * * * *

Ved indskydningen den 6. juli 1981 stod selskabets formand, Knud Jørgen Hansen, som proponent for Gunnar Løgstrup Poulsen. Ved fugleskydningen den 3. juli 2001 kunne Knud Jørgen Hansen overdrage kongebåndet til sin efterfølger, Gunnar Løgstrup Poulsen.

* * * * * * * * *

På bestyrelsesmødet den 7. februar 1977 blev drøftet, hvem der skulle forslås som ny formand efter C.E. Johansens død.
Hans Pedersen havde haft en fortrolig samtale med kørelærer Knud Jørgen Hansen. Denne var villig til at kandidere ved generalforsamlingen under forudsætning af, at en enstemmig bestyrelse stod bag hans kandidatur. Da dette var tilfældet, blev det besluttet, at Hans Pedersen skulle tage kontakt til Knud Jørgen Hansen og meddele ham bestyrelsens indstilling.

* * * * * * * * *

Ved fugleskydningsfrokosten i 1992 modtog Knud Jørgen Hansen 25 års erindringstegnet.

* * * * * * * * *

På generalforsamlingen i 1989 afgik Knud Jørgen Hansen som formand og blev afløst af den hidtidige næstformand, Poul Bunk-Jensen. Knud Jørgen Hansen fortsatte i bestyrelsen som næstformand med særlige opgaver i forbindelse med fugleskydningen.

Årets historie og anekdoter:

Ved årets generalforsamling foreslog fuglekongen fra 1993, Viggo Kanding, at tidligere fuglekonger skulle gå foran øvrige medlemmer ved de årlige fugleskydningsmarcher. Dette for at gøre lidt mere stads af fuglekongerne. Således blev det.

* * * * * * * * *

Ved årets generalforsamling foreslog fuglekongen fra 1992, Per Lindgård, at der arrangeres en årlig sammenkomst for tidligere fuglekonger. Bestyrelsen bekræftede, at man ville se nærmere på forslaget. Året efter meddelte bestyrelsen, at en sådan sammenkomst burde laves i privat regi, da man ikke fandt det rigtigt at lave en ”forening” i foreningen. 

* * * * * * * * *

Anført af Hjemmeværnsorkestret marcherede 120 skydebrødre gennem byen i et fantastisk flot solskinsvejr. Et historisk stort antal skud på 976 blev affyret, før fuglen var nedlagt.

* * * * * * * * *

Ved året fugleskydning talte fuglekongen, Sven Langberg, for Hendes Majestæt Dronningen, formanden, Jørgen Ypkendanz, for fuglekongen, Finn Borre for Danmark og John Pedersen for skytterne. Endelig talte Kim Madsen på vegne af de nye skydebrødre for selskabet.

* * * * * * * * *

Fuglekongen fra 1959, glarmester Cai Christensen, modtog erindringstegn for 50 års medlemskab under fugleskydningen, mens direktør Preben Andersen, direktør Poul Bunk-Jensen, inspektør Arne Johansson, direktør Ivan Jørgensen og direktør R. Sønberg alle modtog erindringstegn for 25 års medlemskab.
I 2011 blev der opmærksomhed på, at direktør Jørgen Andersen og kontorleder Arne Hansen ligeledes skulle have haft 25 års erindringstegnet. De havde begge fejlagtigt modtaget det året før.

* * * * * * * * *

Ved årets fugleskydning deltog formand for Taastrup og omegns Fugleskydningsselskab, Børge Romme, som gæst.

Tilbage til listen