Forrige recordNæste record   Mindeord for Leif Engelbreth Nielsen

1. maj 2011

Medlem af selskabet, statsaut. ejendomsmægler Leif Engelbreth Nielsen, er afgået ved døden den 28. april 2011, 73 år gammel.
Leif Engelbreth Nielsen blev optaget i selskabet ved ballotionen den 7. juli 1986. Som proponent stod B.C. Mogensen.

Leif Engelbreth Nielsen efterlader sig hustruen Kirsten, samt børn og børnebørn.

Æret være Leif Engelbreth Nielsens minde.

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Tilbage til listen