Forrige recordNæste record  1821 Selio Andreas Rauchmaul


13. juli • Ved Børsen

Født: 17. juni 1765 i Kolding • Død: 28. maj 1835 i Roskilde

Levnedsbeskrivelse:

Doktor, distriktskirurg i Roskilde fra 8. februar 1805.

Rauchmaul virkede i omtrent 20 år som feltskærer, det vil sige. læge, for husareskadronen i Roskilde. I 1805 tiltrådte han det mere civile embede som distriktskirurg.

Skiven:

Romantisk flodlandskab med skytter ved skydemålet. 

Skiven er i 2013 blevet konserveret af Maleri-Konserveringsværkstedet i Jægerspris. Ved genophængning i 2017 blev den beskadiget og blev derfor igen konserveret i 2018.

Skiven måler 41,5 cm i diameter.

Skivens placering:

Skiven er udstillet på Roskilde Museum

Kongeskytte:

Jens Jørgen Walløe

Årets vindere:

Ringen   Hr. Stybe ved skud af skovrider Johan Carl Albrecht
Halsen   Købmand Søren Borch ved skud af købmand Søren Borch - eget skud
Halen   Købmand Israel Levin ved skud af købmand Israel Levin - eget skud
Venstre vinge   Se forklaring nedenfor ved skud af se forklaring nedenfor
Højre vinge   Hr. J. Borch ved skud af Hr. L. Borch
Brystpladen   Doktor Selio Andreas Rauchmaul ved skud af prokurator Jens Jørgen Walløe

Kongeskytten blev efterfølgende selv fuglekonge i 1823.


Uddrag af protokollen:

1te  Omgang Ringen

 

af Skovrider Albrecht for Hr Stybe paa
Ledreborg ved skuddet No 17.

4de   do    Højre Vinge
   

 

af Hr L. Borch for Hr J. Borch
ved Skuddet No 8

10de  do   Venstre vinge

 

af Hr Forvalter Albrecht ved eget skud No 16
men da Skovrider Albrech ved Skuddet No 6
for Hr Forvaelter Børre Havde nedskud et Bage=
ste af venstre Vinge hvorpaa var Liendely
ligeledes meget af No som paa det af Form:
Albrecht nedskudte, deelte disse 2en efter
Overenskomst Gevinsten

17de  do   Rumpen

 

af Hr Levin Israel ved eget Skud No

11     do   Halsen

 

af Hr S. Borch eget Skud Skud No 23

17     do   Kongegevinsten
 

 

af Hr Procurator Valløe for Hr Doctor
Rauchmaul ved Skud No 31 -

 


Fuglekongens historie og anekdoter:

Rauchmaul ejede og boede i en ejendom beliggende på det område, som senere blev til Nytorv. Ejendommen blev nedrevet efter Rauchmauls død i 1835. De øvrige bygninger foran Raadhuset blev nedrevet i 1908 og de to torve Raadhustorvet og Nytorvet blev nu et stort samlet torv foran Raadhuset med fri udsigt til Roskilde Domkirke.

Tilbage til listen