Forrige recordNæste record   En anderledes generalforsamling

27. august 2020

25 skydebrødre deltog ved torsdag aftens generalforsamling på Håndværkeren.
For nogle startede arrangementet allerede klokken 15:00, da der skulle rejses pavillon og foretages andre foranstaltninger til fredagens fugleskydning. Ikke mindst skulle der tages højde for årets corona pandemi.

Ganske ekstraordinært blev generalforsamlingen afholdt i haven under de opstillede pavilloner. Lige så ekstraordinært var det, at den sædvanlige dresscode var suspenderet, men alene selskabets emblem skulle bæres.

Vi var ikke det eneste arrangement på Håndværkeren. Statsminister Mette Frederiksen var midtpunkt ved et arrangement i den store sal. Sjællandske Medier stod for dette arrangement, hvor de fremmødte kunne stille spørgsmål til statsministeren.

Generalforsamlingen blev indledt med at mindes afdøde skydebrødre siden sidste generalforsamling. Det var Mogens Würth, John Pedersen, Ove Andersen, Poul Breusch Larsen og Palle Frank.

Klaus Graversen blev valgt til generalforsamlingens dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

Formanden aflagde sin beretning, og kassereren fremlagde det reviderede regnskab. Begge dele blev godkendt uden bemærkninger.

Bestyrelsesmedlemmerne Henrik Enig, Steen Kofod Bager og Henrik Birch blev genvalgt for tre år, suppleanterne Kurt Eg og Henrik Dyrvig blev genvalgt for ét år. Revisor Per Kær Møller blev valgt for to år, mens revisorsuppleant Henrik Lindegaard Teglers blev genvalgt for ét år.
Slutteligt blev fanebærer Kurt Eg genvalgt for ét år, mens Kim Juel Gregersen blev nyvalgt som fanebærersuppleant ligeledes for ét år.

Efter den formelle generalforsamling var der som sædvanlig ballotering, hvor fem nye skydebrødre blev optaget. Vi kan således byde velkommen til:

  • Malermester Daniel Kresten Lind Donstrup ved Michael Kresten Lind Donstrup som proponent
  • Pensioneret major Freddy Binau ved Henrik Lundgren Brandt som proponent
  • Leder Fors Jacob Heine Skov Christensen ved Kim Juel Gregersen som proponent
  • Lokomotivinstruktør Jens Salmonsen ved Jonas Gaarde Rasmussen som proponent
  • Studerende Malthe Aagaard ved Preben Kofoed Nielsen som proponent

Slutteligt blev der serveret frikadeller til de fremmødte.

Det næste arrangement i selskabet er allerede i morgen, hvor årets udsatte fugleskydning afvikles.

Se billeder fra aftenens arrangement her.

   

Tilbage til listen