Forrige recordNæste record  1971 Gerhard Hilmer Iversen


6. juli • I Restaurant Håndværkerens have

Født: 22. marts 1918 • Død: 17. februar 2017

Levnedsbeskrivelse:

Murermester, Roskilde. Indballoteret i fugleskydningsselskabet i 1957.

I 2004 gav fuglekongen sin levnedsbeskrivelse til selskabet. Den lyder således:

Gerhard Hilmer Iversen, født den 22. marts 1918 i Osager. Søn af Karla og Ludvig Iversen.

Vi flyttede til Lejre Stationsby, da jeg var 5 år gammel, for der havde min far, der var murer, bygget hus. Jeg gik i skole i Allerslev, hvor vi gik i skole hver anden dag. Så der var fritid nok til at fiske i Lejre å og gå på opdagelse i Ledreborg skovene og ved Lejre Mose. Da jeg var 13 år, kom jeg ud at tjene på et lille landsted ved Ledreborg Allé - dèr hvor Københavns Vandforsyning ligger i dag. Der var to køer og to små heste. Køerne skulle jeg malke morgen og aften og ellers gå til hånde med forskelligt arbejde. Det var et dejligt sted at være. Lønnen var 50 kroner for en sommer og 25 kroner for en vinter. Dertil kom kost og logi oveni.

I 1932 blev jeg konfirmeret i Osted kirke, og samme år gik jeg i lære som murer i Roskilde hos murermester P. Pedersen. Han var en god læremester, og jeg var med til at bygge mange store boligblokke i Roskilde. Jeg fik mit svendebrev derfra i april 1936.

Mine forældre flyttede i 1934 til Bredgade 15 i Roskilde.

I 1937 var jeg med til at bygge Ny Maglemølle Papirfabrik i Næstved. Da den var færdig i foråret 1938, var vi tre kammerater, som cyklede til Stockholm for at arbejde. Jeg blev i Stockholm til december 1939. På det tidspunkt kunne jeg ikke få fornyet min opholdstilladelse på grund af 2. verdenskrigs begyndelse.

I april 1940 blev jeg gift med Elly Larsen. Senere samme år blev vores datter, Birthe, født. Vores søn, Palle, kom til verden i 1944.

Under 2. verdenskrig var jeg tilknyttet civilforsvaret som brandmand.

I 1946 rejste jeg til Trelleborg, hvor jeg var med til at bygge en bygning til Trelleborg Gummifabrik. Det var ikke muligt at få arbejde i Danmark på det tidspunkt, fordi der var strejke blandt murerarbejdsmændene.

I 1950 begyndte jeg som selvstændig murermester her i Roskilde. Efter 51 år som selvstændig overlod jeg virksomheden til mit barnebarn, Carsten Kristensen. Det sidste store byggeri jeg var med til at opføre, var Duebrødrehus på hjørnet af Sct. Ols Gade og Provstestræde.

Min kone og jeg bor i dag i Borgerstiftelsens ejendom i Kornerupsvænge 1. Jeg bruger stadig min tid til at fiske og gå på jagt. Om sommeren dyrker jeg grøntsager sammen med to kammerater i kolonihaven "Hvilen".

I 2016 talte hjemmesidens redaktør med Gerhard Iversen, der fortalte, at han lever et godt og stille pensionistliv. Fruen døde omkring 2009, og Gerhard er efterfølgende flyttet rundt om hjørnet i samme bygning, Jernbanegade 68. Dagligt går turen med rollator en tur i byen, hvor der altid bliver drukket en bajer på Ruder Konge Bodega i Peberrenden. Madlavning og tøjvask står Gerhard selv for, mens han modtager hjælp med rengøring.
Hørelsen og synet er ikke det bedste, men humøret er højt og hjernen er stadig frisk.

Læs mere i artiklerne Oldermanden rundede de 95.

Skiven:

Et murværk, glittebræt, fugeske og en nedskudt and, der styrter mod jorden.

Skiven måler 50 cm i diameter.

Skivens placering:

Skiven er udstillet på Roskilde Rådhus

Skiven malet af:

Jørgen Brendekilde

Kongeskytte:

Leif Andersen

Årets vindere:

Ringen   Murermester Ove Holmbom ved skud af direktør Sv. Aa. Larsen
Kronen   Overbetjent Carl Kirkegård ved skud af speditør Jørgen Holgersen
Højre klo   Direktør W.A. Jacobsen ved skud af bestyrer Carl Frandsen
Venstre klo   Fabrikant Thorkild Jensen ved skud af hotelejer Svend Lippert
Halsen   Handelsgartner O. Lyng Bæk ved skud af isoleringsmester Svend V. Nielsen
Halen   Politiassistent P.M. Pedersen ved skud af gårdejer Henning Larsen
Venstre vinge   Gårdejer Verner Andersen ved skud af fabrikant G. Winther-Jensen
Højre vinge   Uddeler Hans Larsen ved skud af glarmester Cai Christensen
Brystpladen   Murermester Gerhard Iversen ved skud af fabrikant Leif Andersen


Fuglekongens historie og anekdoter:

Ved generalforsamlingen den 23. marts 1957 blev Gerhard Iversen indballoteret i selskabet med cykelhandler Alfred Kragh som proponent. 16 skydebrødre stemte ja for optagelsen, mens ingen var imod.

* * * * * * * * *

Ved generalforsamlingen den 1. april 1963 stod Gerhard Iversen som proponent for Svend V. Nielsen. Begge blev senere fuglekonger. Gerhard Iversen i 1971 og Svend V. Nielsen i 1977.

* * * * * * * * *

Ved indskydningen den 29. juni 1964 stod murermester Gerhard Iversen som proponent for gas- og vandmester Erik Hansen. Erik Hansen blev efterfølgende fuglekonge i 2002.

* * * * * * * * *

Gerhard Iversen opnåede at blive hædret som fuglekonge to gange. Dog ikke i fugleskydningsselskabet, da det ville stride mod vedtægterne.

Den 27. juli 2007 blev Gerhard Iversen kåret til fuglekonge i "Roskilde Borger-, Håndværker- og Industriforening". Skydningen foregik på samme skydebane i Håndværkerens have, og blandt deltagerne var også mange medlemmer fra fugleskydningsselskabet.

Herover ses fuglekonge Gerhard Iversen med sin dronning Alice Damlund og lidt højere oppe, fuglekongen i ensom majestæt.

* * * * * * * * *

Ved receptionen i anledning af ophængning af 60 skiver på rådhuset, den 29. maj 2015, gav Gerhard Iversen en fornem donation på 1.000 kr. til skivernes konservering.

Årets historie og anekdoter:

I 1970 tog selskabet kontakt til Salonskytteforeningen, og man var ude at se på denne forenings skydelokaler på Østervangsskolen. Det viste sig, at der var gode muligheder for at afvikle selskabets skiveskydninger på dette sted - fire gange om året. Det skete første gang den 29. november 1971.
Baggrunden for skiftet var, at Hotel Roar stod over for en lukning den 1. april.

* * * * * * * * *

Da det mangeårige bestyrelsesmedlem, A. Hvalø Hansen, ikke ønskede genvalg på generalforsamlingen den 23. marts 1971, blev suppleanten, Holger Olsen, indvalgt til den ledige post.

* * * * * * * * *

Under generalforsamlingen den 23. marts 1971 blev Erik Bager indballoteret i selskabet. Som proponent stod selskabets formand og fuglekonge fra 1956, købmand C.E. Johansen. Erik Bager blev selv fuglekonge i 2004.

* * * * * * * * *

Ved indskydningen den 5. juli 1971 stod gas- og vandmester Erik Hansen som proponent for tømrermester Hans Tranekjær Larsens optagelse. Senere blev begge fuglekonger. Hans Tranekjær Larsen i 1975 og Erik Hansen i 2002.

* * * * * * * * *

På generalforsamlingen den 6. juli 1971 modtog snedkermester C. Berking og ostehandler A. Hvalø Hansen deres 25 års erindringstegn.

* * * * * * * * *

Et kraftigt snevejr var årsag til en ringe deltagelse ved torskegildet den 22. november 1971. Kun omkring 40 skydebrødre deltog.

Tilbage til listen