Forrige recordNæste record  Sponsor for 1881 er Bertil Jacobi  

En kulturel historiefortæller

Som en kollegial gestus sponsorerer Bertil Jacobi, landsretssagfører og Ridder af Dannebrog, Peter Jacob Nielsens skive fra 1881.

Bertil Jacobi med hustru kom til Roskilde i 2002 og gjorde meget for at lære byen og dens borgere at kende. Ægteparret var og er betagede af denne herlige middelalderby, og kastede sig over dens foreningsliv, dens historie og dens kultur. Efter et par år blev Bertil optaget i det fornemme gamle fugleskydningsselskab. Siden sin tid i Grønland som orlogsgast ved Marinestation Grønnedal i 1957 havde han ganske vist hverken været skytte eller jæger, men har efter optagelsen med fornøjelse været en nogenlunde flittig skytte i det fine Selskab.

Bertil Jacobi kommer fra et borgerligt hjem i Gentofte, hvor forældre, bedsteforældre og oldeforældre var lærde og dannede. Han fik kultur, musik og historie ind som en væsentlig del af livet fra barnsben. Børnene lærte også mange sprog og om fremmed kultur. Men tiden som ung marinesoldat i sit 18. år blev en øjenåbner: Bertil mødte utroligt mange dejlige mennesker, som kom fra helt andre miljøer, og det blev en rigtig god tid. På Grønland var sproget blandt sømænd og soldater meget, meget forskelligt fra det, den unge Jacobi havde hørt i sin lange skolegang og i familiens sprog. Bertil tror nok, at han fik lært dette særlige sprog. En del af det er skrevet ned, men det er ikke læsestof for pæne borgere og undlades derfor her.

Ankommet til den dejlige Roskildeegn blev Bertil aktiv i Naturfredningsforeningen, Roskilde Salonorkester og en god del af byens andre foreninger. Ægteparret er blandt andet kommet særligt nær en række medlemmer af byens herlige håndværkerforening, hvoraf mange også er skytter i fugleskydningsselskabet.

Bertil var sikker på, at man her i byen skulle kunne hele kongerækken og Roskilde Domkirke for at blive accepteret, så det lærte han sig hurtigt. Han har stor glæde af at være fortæller om oldtidsminderne rundt om Roskilde fjord, om vikingerne og særligt Harald Blåtand, om byens middelalder, Kulturstrøget, kældrene, kunsten i byen, om alle de nedlagte kirker og klostre og ikke mindst om den pragtfulde gamle domkirke, dens ydre, dens bygninger, dens religionshistorie og dens fornemme kongehistorie, som samtidig er Danmarks tusindårige historie. Det går stadig nogenlunde med at huske.

I de første ti år opretholdt Bertil også sit erhverv som advokat, særligt vedrørende dansk-franske forhold, og det er først for et par år siden stort set ophørt, efter i alt 50 år som heltidsarbejdende jurist.

 

Se en af Bertil Jacobis lokalhistoriske beretninger fra Kanal Roskilde ved at klikke på logoet: