Forrige recordNæste record  2005 Svend Aage Hansen


5. juli • I Restaurant Håndværkerens have

Født: 4. september 1918 • Død: 9. september 2008

Levnedsbeskrivelse:

Arkitekt.

Blev indballoteret i selskabet i 1962 og modtog derfor 40 års-emblemet ved fugleskydningsfrokosten i 2002.

I 2008 gav fuglekongens søn - Claus B. Hansen - sin fars levnedsbeskrivelse til selskabet. Den lyder således:

"Min far var Roskildedreng, og han boede i byen hele sit liv. Han var enebarn i en tømrerfamilie. Både hans far og flere af hans farbrødre var tømrermestre. Flere af disse tømrervirksomheder eksisterer fortsat, naturligvis med andre navne og andre ejere.
Far havde en sund og fin opvækst. Han gik hele sin skolegang på Hedegårdenes Skole.
Som ung var han aktiv atlet. Han var en habil kuglestøder. Desværre fik han allerede som 19-årig en sygdom, der gjorde ham stiv i nakken for bestandigt. Dette betød, at han måtte lægge atletikken fra sig, at han måtte opsige tømrerfaget, som han var kommet ind i samt, at han ikke kunne blive soldat. Da han ikke kunne fortsætte sin tømrergerning, læste han videre til arkitekt.
I sit ægteskab med min mor - Erika - fik far foruden mig, mine to søstre. Jeg er den mellemste af os tre.
Allerede som ganske ung blev far politisk engageret. Han var livet igennem medlem af Retsforbundet. Flere gange kandiderede han til Roskilde byråd, dog uden at blive valgt. Han deltog i Retsforbundets landsmøder lige til det sidste. Den kendte formand for partiet, Ib Christensen, var en af fars gode venner. Han kom meget i vores hjem. Utallige er de gange, far og jeg har været rundt og hænge valgplakater op i byens lygtepæle.
Far elskede at være sammen med mennesker. Han fik "slidt" tre kortspilklubber op. Lige frem, til han blev 87 år, var han ivrig morgenbader. Han cyklede på sin mountainbike til Roskilde Badet, for at få sin morgendukkert klokken 7 om morgenen.
Min far var altid med til generalforsamling i Roskilde Bank, og det hændte også, at han gik på talerstolen.
Far gik meget op i byen og dens udvikling. En gang skrev han et læserbrev i Dagbladet om, at der skulle tages mere hensyn til de levende end til de døde. Derfor foreslog han Gråbrødre Kirkegård nedlagt, så der kunne anlægges parkeringsplads på stedet.
Da far døde, nævnte præsten for os, at han faktisk kunne blive stedt til hvile på netop Gråbrødre Kirkegård. Mit svar var, at det ikke ville gå, da han kunne risikere at blive uvenner med dem dernede."

At Svend Aage Hansen var en glødende retsstatsmand, er der ingen tvivl om. Købmand og skydebroder Erik Sundstrøm har fortalt følgende anekdote om Svend Aage Hansen

"Jeg mødte en dag Svend Aage på gaden. Jeg var klar over, at han netop måtte være blevet far, hvorfor jeg spurgte "hvordan gik det Svend Aage". Svaret var "det gik rigtig godt, vi fik to". Jeg gik herefter hjem til min kone og fortalte, at Erika og Svend Aage havde fået tvillinger. Sikke noget vrøvl, sagde min kone. Jeg har mødt Erika med barnevognen. De har fået en datter, og ikke mere.
Det viste sig, at Retsforbundet havde fået to mandater ved det netop afholdte valg til Roskilde byråd."

Skiven:

En bolig, en høvl, logo for Roskilde Tømrerlaug samt en arkitekttegning af et hus.
Boligen er fuglekongens forældres bolig med sammenbygget værksted. Fuglekongen stod i lære hos sin far.
Håndtaget til en langhøvl, hvor det kan bemærkes, at alt værktøj, der indeholder træ, blev udført i hånden uden maskiner og af særdeles hårdt træ.
Roskilde Tømrerlaugs logo, hvor fuglekongen indtog sin faders plads i foreningen.
Arkitekttegningen er fuglekongens første hus som arkitekt. 

Skiven er i 2014 blevet konserveret af Maleri-Konserveringsværkstedet i Jægerspris.

Skiven måler 49 cm i diameter.

Skivens placering:

Skiven er udstillet på Roskilde Rådhus

Skiven malet af:

Jeppe Emil Drews

Kongeskytte:

Jakob Thielsen

Årets vindere:

Ringen   Ib Meinert Jensen ved skud af Peter Larsen
Kronen   Otto Jensen ved skud af Per Buch Hansen
Højre klo   Jens Prip Bonnesen ved skud af Jens Johansen
Venstre klo   Peter Sieemsen ved skud af Henrik Lundgren Brandt
Halsen   Bent Lund ved skud af Knud Christensen
Halen   Jakob Thielsen ved skud af John Jensen
Brystpladen   Svend Aage Hansen ved skud af Jakob Thielsen

For at nå frokosten rettidigt, blev venstre og højre vinge sprunget over.

Årets pokalvinder blev Leif Nielsen.


Fuglekongens historie og anekdoter:

Ved indskydningen den 25. juni 1962 stod selskabets senere æresmedlem, Peter Hans Ingemann Petersen, som proponent for Svend Aage Hansens optagelse i selskabet. Svend Aage Hansen blev efterfølgende fuglekonge i 2005.

* * * * * * * * *

Ved indskydningen den 29. juni 1964 stod arkitekt Sv. Aa. Hansen som proponent for fabrikant Gert Winther-Jensen. Gert Winther-Jensen blev efterfølgende fuglekonge i 1967 og Sv. Aa. Hansen i 2005.

* * * * * * * * *

Selskabets formand i perioden 1989 til 1998, Poul Bunk-Jensen blev indballoteret ved generalforsamlingen den 9. april 1975. Som proponent stod den senere fuglekonge i 2005, arkitekt Svend Aage Hansen.

* * * * * * * * *

Af helbredsmæssige årsager kunne fuglekongen ikke gå forrest i fugleskydningsmarch i 2006. Pladsen blev overtaget af kongeskytten Jakob Thielsen.

Årets historie og anekdoter:

På generalforsamlingen i 2005 forslog fuglekongen fra 2001, Gunnar Løgstrup Poulsen, selskabet at indsamle data om tidligere fuglekonger. Disse data skulle placeres på bagsiden af fuglekongernes skiver.
Gunnar Løgstrup Poulsens forslag udviklede sig til det, der i 2008 blev selskabets hjemmeside: www.roskildefugleskydning.dk.

* * * * * * * * *

Bestyrelsen overvejede igen at lade fugleskydningsfrokosten indtages på Hotel Prindsen. Prisen var dog ikke attraktiv, ligesom arrangementet tidsmæssigt ville være begrænset til tidsrummet 14:00 til 18:00. Bestyrelsen valgte at fortsætte på Håndværkeren. 

* * * * * * * * *

Kongeskytten fra 2004, Peter Maurice Thomsen, indtog fuglekongens plads forrest i optoget under årets fugleskydningsmarch. Erik Bagers bentøj tillod ham ikke at udfylde dette hverv.

* * * * * * * * *

Ved året fugleskydning talte fuglekongen, Erik Bager, for Hendes Majestæt Dronningen, formanden Jørgen Ypkendanz for fuglekongen, Sven Langberg for Danmark og Ebbe Bødker for skytterne. Endelig talte Ole Krüger for selskabet på vegne af de nye skydebrødre.

* * * * * * * * *

Årets kongeskytte, Jakob Thielsen, var selv fuglekonge i 1998.

* * * * * * * * *

Gårdejer og æresmedlem Holger Olsen fik under frokosten ved årets fugleskydning overrakt et emblem for 60 års medlemskab. Ingen havde tidligere i selskabets mere end 200-årige historie opnået en sådan milepæl. 60 års-emblemet fandtes således ikke, men blev ved denne anledning specielt fremstillet af guldsmed Henrik Enig, der i øvrigt er søn af fuglekongen fra 1991 - Carl-Christian Enig.

* * * * * * * * *

Ved årets fugleskydning blev følgende tildelt erindringstegn for 25 års medlemskab af selskabet: fotograf Bennie Hansen, direktør Torben L. Hansen, advokat Sven Johansen og forstander Jakob Thielsen.

* * * * * * * * *

Der gik kludder i udsendelsen af indbydelsen til årets torskegilde. Nogle skydebrødre fik ingen indbydelse, mens andre fik op til tre. Derfor blev deltagelsen ringere end sædvanligt. Alligevel havde restaurant Håndværkeren sparet på bordene ved opdækningen, hvilket medførte, at selskabet sad som "sild i en tønde". Ikke optimale forhold for bredskuldrede mænd med store armbevægelser.

* * * * * * * * *

Nye indballoterede skydebrødre i året:

Områdechef Ole Krüger
Business manager Jacob Bendfeldt
Aut. Gas- og vandmester John Jensen
Direktør Michael Jørgensen
Ingeniør Poul Henning Jensen

Tilbage til listen