Forrige recordNæste record   Dansk Udsyring sponsor for Axel Hansens skive

19. april 2017

Alle steder, hvor der løber vand i husholdningen eller i virksomheden, optræder der både aflejring af kalk og af slam. Derfor er det så vigtigt, at vi med jævne mellemrum giver kaffemaskinen og andre apparater og hvidevarer en grundig afkalkning – også kaldet udsyring. Er varmeveksleren og varmtvandsbeholderen blevet syret til, klares det ikke bare med en sjat eddikesyre. Her skal fagfolk til som Dansk Udsyring.
Afsyring er også en del af guldsmedens arbejdsopgave, omend det er en anden proces. Dansk Udsyring tegner nu sponsorat for guldsmed Axel Hansens skive fra 1906. Denne nye og øvrige sponsorsider kan ses under sponsorgalleriet.

   

Tilbage til listen