Forrige recordNæste record  1999 Sven Remmer Langberg


6. juli • I Restaurant Håndværkerens have

Født: 1. juli 1941 • Død: 2. marts 2019

Levnedsbeskrivelse:

Forsikringsdirektør.

Tildelt Ridderkorset af Dannebrog.

I 2004 gav fuglekongen sin levnedsbeskrivelse til selskabet. Der er senere giver mindre korrektioner. Den lyder således:

"Jeg blev født den 1. juli 1941 på Diakonissestiftelsen på Frederiksberg.
For denne luksus betalte mine forældre, Ebel og Holger Langberg, 65 kr., men så refunderede sygekassen kr. 53, så nettoudgiften blev kr. 12.

Jeg blev døbt i Lindevangskirken, og i mine første barndomsår boede vi på Wilkensvej 14, så min skolegang startede på Lindevangsskolen. I 1949 flyttede vi til Solsortevej 76, hvor vi boede, indtil vi i 1952 flyttede til Frihedsvej 15 i Hedehusene. Min skolegang fortsatte med 1. mellem på Tåstrup Borger- og Realskole, hvor jeg i 1957 på forunderlig vis bestod mellemskoleeksamen.

Da skolegang ikke var min store interesse på daværende tidspunkt, skulle jeg som andre unge mennesker have en læreplads. Min mor fandt en annonce om en elevplads i et forsikringsfirma, og da jeg ikke selv havde nogle planer omkring min fremtid, søgte jeg om pladsen og blev ansat som elev den 1. maj 1957 i E. Dahlbergs Assurance-Forretning i København.

Efter udstået læretid skulle jeg aftjene min værnepligt, og det foregik på Høvelte Kaserne, hvor jeg tilbragte min soldatertid under Telegraftropperne. Som mange andre tapre soldater syntes man, at soldatertiden var en herlig tid - bagefter.

Jeg skulle nu forsøge at få et job, men inden jeg nåede så langt, tilbød min direktør mig at fortsætte i Dahlberg, og den 1. juli 1962 fortsatte jeg i firmaet som fuldmægtig. Det blev til en livsstilling, for skæbnen ville, at jeg aldrig har været andre steder.

Den 22. april 1963 blev jeg prokurist, og da min direktør, E. Neergaard Dinesen, pludselig døde den 6. april 1974, var det i hans testamente bestemt, at jeg skulle overtage firmaet. Da jeg på daværende tidspunkt var 32 år, var det noget af en opgave at påtage sig, men tingene lykkedes ud over al forventning, og da jeg den 1. januar 2001 foretog et generationsskifte, var det med tilfredshed, jeg kunne se tilbage på en spændende og interessant tid.

I dag hedder firmaet dahlberg brokers, og jeg fortsætter med en lille aktiepost og som formand for bestyrelsen.

Mit privatliv har givet flest glæder. I mit første ægteskab i 1964 med Leny Frederiksen fik jeg en datter, Helle, som blev født den 31. december 1965. Dette ægteskabelige samarbejde ophørte i 1971, men den 1. december 1973 indgik jeg ægteskab med Lisa Jørvi, men dette samarbejde måtte også ophøre i 2010. Sammen har vi en søn, Søren, som blev født den 8. februar 1975. Det er så blevet til endnu et forsøg, idet jeg den 23. april 2011 indgik ægteskab med Lillian Grell, som har været en god ven siden ungdomsårene.

Både hvad angår arbejde og bolig er jeg blevet meget stabil. Min bopæl siden 1964 har været Ludvig Findsvej 3 B i det gamle Baldersbrønde ved Hedehusene. Min far, som var murermester, byggede huset, og det er jeg utrolig glad for. Denne bopæl gav mig mulighed for at blive medlem af Roskilde og Omegns Fugleskydningsselskab, og jeg var glad og stolt over den ære, det var at blive fuglekonge i 1999."

Til brug for formandens tale til fuglekongen ved fugleskydningsfrokosten i 2000, gav barndomsvennen og skydebroderen, Preben Andersen, en levnedsbeskrivelse af Sven Langberg. Denne kan læses her.

Skiven:

En golfspiller på greenen slår et slag ud i horisonten, mens golfkuglen nærmer sig "Baldersbrønd" i forgrunden. I græsset står skrevet

                 Lloyd´s

I golfkuglen er præget logoet for "da", dahlberg assurance.

"Baldersbrønd" er netop symbolet på hvor fuglekongen har levet det meste af sit liv - Baldersbrønde.

Skiven er i 2018 blevet konserveret af Maleri-Konserveringsværkstedet i Jægerspris.

Skiven måler 49,5 cm i diameter.

Skivens placering:

Skiven er ophængt i Restaurant Håndværkerens sal

Skiven malet af:

Jeppe Emil Drews

Kongeskytte:

Lars Søndergård

Årets vindere:

Ringen   Direktør Preben Andersen ved skud af tandtekniker Stig Pallisbeck
Kronen   Kunstmaler Jeppe Drews ved skud af restauratør Peter Lohr
Højre klo   Kontorchef Jens Aage Nielsen ved skud af ejendomsmægler Henry Poulsen
Venstre klo   Direktør Jørgen Nielsen ved skud af blikkenslagermester Keld Bonfils
Halsen   Konsulent Ebbe Overgaard ved skud af vognmand Niels Erik Sørensen
Halen   Cand. pharm. Erik Rasmussen ved skud af konsulent Finn Jørgensen
Venstre vinge   Kontorchef Jesper Pålsson ved skud af bogbinder Per Schneider
Højre vinge   Vicepolitikommisær Tom Hjort Andersen ved skud af direktør Harry Lorentsen
Brystpladen   Direktør Svend Langberg ved skud af statsautoriseret revisor Lars Søndergård

Årets pokalvinder blev Leif Nielsen.


Fuglekongens historie og anekdoter:

Fuglekongen var fætter til skuespillerbrødrene Ebbe og Jesper Langberg.

* * * * * * * * *

Ved fugleskydningsfrokosten i 2015 modtog Sven Langberg erindringstegn for 25 års medlemskab.

Årets historie og anekdoter:

Den regerende fuglekonge, Jakob Thielsen, blev den sidste, der modtog den hæder uden at havde deltaget i fugleskydningen. Ved generalforsamlingen den 15. marts 1999 blev vedtægternes § 11 ændret, så det fra da af fremgik: "For at blive fuglekonge eller modtage de øvrige gevinster skal man være til stede ved fugleskydningen og kåring samt være tilmeldt skydelisten".

* * * * * * * * *

Ved året fugleskydning talte fuglekongen, Jakob Thielsen, for Hendes Majestæt Dronningen, formanden Jørgen Ypkendanz, for fuglekongen, Viggo Kanding for Danmark og Ebbe Lous for skytterne. Endelig talte Thomas Fogt på vegne af de nye skydebrødre.

* * * * * * * * *

Direktør Jørgen Andersen, kontorleder Arne Hansen og vognmand Knud Rasmussen modtog alle erindringstegn for 25 års medlemskab. For de to førstnævnte skulle det i 2011 vise sig, at de havde modtaget tegnet et år for tidligt. DE blev begge optaget i selskabet den 9. april 1975.

* * * * * * * * * 

Ved årets torskegilde blev skydebrødrene underholdt af Jesper R. Andersen, der gav et foredrag om Siriuspatruljen.

* * * * * * * * *

Ved Roskilde Kommunes julebal den 10. december på Amtsgymnasiet stod repræsentanter for fugleskydningsselskabet for det praktiske i forbindelse med bar, garderobe, indgang, optælling af kasse og andre praktiske opgaver. For indsatsen blev selskabet honoreret med 10.000 kroner.

Tilbage til listen