Forrige recordNæste record   Nedgangen der blev til opsvinget

9. december 2015

Efter 5½ år med jævn tilgang af sponsoraftaler så dette efterår ud til at blive tidspunktet, hvor kurven skulle knække. Hotel- og restaurationsbranchen var ramt af konkurser og pengeknaphed, hvilket fik Hotel Prindsen, Store Børs og Sagafjord i knæ, mens Algade virksomhederne Dom Apoteket og First Lady skiftede ejer. Sidstnævnte fik nyt koncept og navnet Nada´s. Vores sponsorstøtte måtte uvægerligt falde, men de gode år kunne ingen jo tage fra os.
Sponsorerne skulle dog ikke gå fra os, uden at der blev gjort et forsøg hos de nye ejere. Glædeligt kan det nu konstateres, at det bragte held i hvert eneste tilfælde. De nye ejere af virksomhederne har alle tegnet tilsvarende sponsoraftale som deres forgængere.

Den forventede faldende kurve skulle vise sig at blive stigende, da Roskilde Garden, byens to gamle stenhuggerier og Restauration Upstairs tegnede nye kontrakter i efteråret. Lægger man så til, at de to gæve gutter fra skydeudvalget, Henrik Birch og Bennie "Billedbutik", tegnede sponsorater i starten af året, kan vi se tilbage på 2015 som et godt sponsorår.

Til stadighed arbejdes der på at finde nye sponsorer, og aktuelt er der da også et par stykker i kikkerten. 2016 skulle gerne blive året, hvor vi når op på sponsorside nr. 50.
Den evige opfordring til skydebrødrene skal lyde: Hjælp gerne med at skaffe en ny sponsor, der får en fin lille side til 500 kr. årligt. Større sponsorater fra fonde eller virksomheder er naturligvis også meget kærkomne. Flere skydebrødre har fået lagt et lille ord ind hos sin bank, advokat eller bekendte, hvorefter det har udløst donationer i størrelsesorden 25-100.000 kr.
Alle sponsoraftaler kan ses her, mens donatorerne kan ses her

   

Tilbage til listen