Forrige recordNæste record  1965 Alfred Pedersen


22. juni • I Restaurant Håndværkerens have

Født: 27. april 1901 • Død: 12. april 1984

Levnedsbeskrivelse:

Gårdejer, Rorup.

I 2008 gav fuglekongens svigerdatter - Lisa Pedersen - sin svigerfars levnedsbeskrivelse til selskabet. Den lyder således:

Min svigerfars far døde tidligt, så han opvoksede alene med sin mor og to brødre. De boede flere steder på Sjælland, blandt andet i Assendløse.
Som ung ville han gerne være tømrer, men sådan skulle det ikke være. Han kom ud at tjene bønder, som det hed. Han blev karl på en gård. Her faldt han for bondens datter, Marie, og hun faldt for ham. De blev gift i 1924, og siden overtog de gården.
Sammen fik de ti børn. En døde i 2-3 års alderen af lungebetændelse, mens en søn døde som 33-årig.
Da min svigerfar blev fuglekonge i 1965, var det i den sidste tid på gården. På det tidspunkt var han ikke stærk. Han kunne ikke tåle grisene og kunne ikke være i stalden. Jorden kunne han ikke leve af.
Gården blev solgt i 1965, og mine svigerforældre købte et helt nyt hus i Viby. Huset var ikke færdigmalet, og der var ikke anlagt have. Mine svigerforældre tog kontakt til en anlægsgartner i Gadstrup. Det udviklede sig således, at min svigerfar blev løsarbejder for anlægsgartneren. I nogle år lagde han en del fliser.
Mine svigerforældre fik ikke lang tid sammen i det nye hus, da min svigermor døde i 1966.
I 1983 solgte min svigerfar huset. Han indskød 30.000 kr. i det såkaldte EGV, der senere kom til at hedde Toftehøjen. Det var et ældrecenter i Viby. Desværre fik han kun et års tid der, inden han døde.
Han havde inviteret gæster til sin 83 års fødselsdag, og middagen var bestilt. Han døde inden fødselsdagen, men gæsterne til begravelsen indtog den ønskede middag ved den efterfølgende mindehøjtidelighed.

Skiven:

Gården set fra oven med Dannebrog vajende på flagstangen.

Skiven forsvandt sammen med fire andre fra Hotel Prindsen i 1972. Den er efterfølgende kommet tilbage, men tidspunkt og omstændigheder herfor er ukendte.

Skiven er i 2016 blevet konserveret af Maleri-Konserveringsværkstedet i Jægerspris.

Skiven måler 53 cm i diameter.

Skivens placering:

Skiven er udstillet på Roskilde Rådhus

Skiven malet af:

P.O.

Kongeskytte:

Peter Hans Ingemann Petersen

Årets vindere:

Kronen   Vognmand Harry Jensen ved skud af gårdejer Helge Banghøj Andersen
Højre klo   Mælkehandler P. Skovgaard Olsen ved skud af ostehandler A. Hvalø Hansen
Venstre klo   Ejendomshandler Ole Mikkelsen ved skud af malermester M.F. Goldbach
Halsen   Ostehandler A. Hvalø Hansen ved skud af glarmester Cai Christensen
Venstre vinge   Guldsmed Sv. Thouum ved skud af malermester Aksel Mortensen
Højre vinge   Gårdejer Helge Banghøj Andersen ved skud af skræddermester Hans Jørgen Jensen
Brystpladen   Gårdejer Alfred Pedersen ved skud af autoforhandler Hans Petersen


Fuglekongens historie og anekdoter:

Ved indskydningen den 5. juli 1954 stod A. Hvalø Hansen som proponent for gårdejer Alfred Petersen.  I 1965 overtog Alfred Petersen fuglekongetitlen netop fra A. Hvalø Hansen.

Årets historie og anekdoter:

I 1965 afviklede man for første gang den årlige fugleskydning i haven til "Håndværkeren" i Hersegade. Men samtidig bibeholdt man traditionen med at spise frokost på Hotel Prindsen. Efter ansøgning havde politimesteren i Roskilde givet tilladelse til indretning af fugleskydningsbanen.
Klokken 17 skød autoforhandler Hans Pedersen brystpladen ned for gårdejer Alfred Pedersen, Rorup, der herved blev den første fuglekonge fra den nye skydeplads. Hans Pedersen havde selv været fuglekonge i 1953.

* * * * * * * * *

Hvorfor fugleskydningen blev afholdt i juni måned er uvist. Tidens love foreskrev, at arrangementet skulle foregå i juli måned.

* * * * * * * * *

Under fugleskydningsfrokosten i 1965 fik direktør V. Eivil og købmand Andreas Cramer tildelt tegnet for 40 år medlemskab.

 * * * * * * * * *

Da selskabet takkede helt af på Hotel Prindsen, forblev fuglekongernes skiver desværre hængende på stedet.
Det betød, at der i de kommende år forsvandt flere, og da fem var forsvundet på en gang, foreslog Palæsamlingerne en deponeringsordning. Selskabet forstod fuldt ud fuglekongeskivernes kulturhistoriske betydning, og i 1978 deponerede Roskilde og Omegns Fugleskydningsselskab alle skiver fra 1700 og 1800 tallet på museet.

* * * * * * * * *

Årets kongeskytte, Peter Hans Ingemann Petersen, havde tidligere gjort samme bedrift i 1948.

Tilbage til listen