Forrige recordNæste record  Sponsor for 1954 er Møller Ejendomme I/S  

Enken og kongeskytten trådte til

Fuglekongen fra 1954, Hans Martin Møller døde desværre, mens han var fuglekonge. Det blev enken, Ane Marie´s, lod at give selskabet fuglekongeskiven, sølvpladen til kongebåndet og den traditionelle middag, mens kongeskytten for 1954, blomsterhandler Gudmund Rasmussen, talte for Hans Majestæt Kong Frederik IX, ved den efterfølgende fugleskydningsmiddag.

Hans Martin Møller voksede op i Skomagergade, hvor forældrene drev trikotagehandel i nummer 30. Denne forretning ”S. P. Møller” eksisterede efterfølgende i flere generationer.

Under 1. verdenskrig arbejdede Hans Martin Møller på en flyfabrik i USA. Efter hjemkomsten etablerede han sig som smedemester i Bryggergården, der var delvist ejet og drevet af hans onkel, brygmester Christiansen.
Senere flyttede han virksomheden til Sankt Olsgade 22, hvor han også selv boede. Efter sin død overtog sønnen, Ib Jørn Møller, virksomheden og drev denne indtil sin død 1983.

Ejendommene Sankt Olsgade 20-22 samt Munkebro 1-3 er stadig i familiens eje. I dag er det brødrene Niels og Per Kær Møller, der driver ejendommene til udlejning af bolig- og erhvervslejemål. Begge er som deres farfar skydebrødre i Roskilde og Omegns Fugleskydningsselskab.

Hvornår forhuset til Sankt Olsgade 22 er opført vides ikke, men i 1801 boede Roskildes stadsmusikant i dette, hvilket fremgår af et stadig gyldigt retsdokument fra byfogedens protokol, som i dag befinder sig i Landsarkivet.

På samme adresse blev Roskildes første varmtvandsbadeanstalt senere etableret. Øvrige bygninger er opført i slutningen af 1800- og begyndelsen af 1900-tallet, hvor de i dag indgår som en del af Roskildes ældre bybillede.

Sankt Olsgade var oprindeligt ret smal, specielt op imod Algade. I 1875, efter at gæstgivergården ”Prindsen” var blevet revet ned, blev gaden udvidet ved, at Hotel Prindsens byggelinje blev trykket tilbage. I 1916 besluttede Roskilde Byråd, at gaden skulle udvides til 12½ meter. Hotel Prindsens længe skulle være grænsen mod øst, og man ville så udvide gaden i den vestlige side. Der blev købt jord af Roskilde Palæ, som måtte afgive et stykke af haven. Det gamle plankeværk omkring haven forsvandt for at blive erstattet af den røde mur, der stadig eksisterer.

På Munkebros ene side lå i sin tid haven til Liebes Gård, der nu er en del af Roskilde Museum. Haven var omgivet af et stengærde. Der var ingen bebyggelser på strædets sydlige side, men i 1907 blev Roskilde Alderdomshjem bygget ud mod Sankt Peders Stræde.

 

Se sponsorens data ved at klikke på luftfotoet: