Forrige recordNæste record  1854 Jacob August Breum


14. juli • Ved Børsen

Født: 3. april 1808 i Svendborg • Død: 23. januar 1869 i Stubbekøbing

Levnedsbeskrivelse:

Postfuldmægtig og vognmand. Ejer af Skomagergade 24 i perioden 1836 - 1856. På den tid blev ejendommen kaldt Breums gård. Breum var postmester i Stubbekøbing ved sin død.

Skiven:

Posthorn og fuglekongeinsignierne. 

Skiven måler 60 cm i diameter.

Skiven er i 2016 blevet konserveret af Maleri-Konserveringsværkstedet i Jægerspris.

Skivens placering:

Skiven er udstillet på Roskilde Rådhus

Fuglekongens historie og anekdoter:

Ved generalforsamlingen den 9. juni 1853 vælges fuldmægtig Breum til selskabets sekretær

* * * * * * * * *

Ved generalforsamlingen den 2. juni 1854 vælges fuldmægtig Breum til sekretær og kasserer.

* * * * * * * * *

I 1856 forlader fuldmægtig Breum Roskilde og udgår derved af bestyrelsen.

* * * * * * * * *

Efter Jacob Breum overtog den senere fuglekonge i 1887, Christian Løytved, ejendommen Skomagergade 24.

Årets historie og anekdoter:

Den 10. juli anmodes selskabets æresmedlem, stiftamtmand Tetens om at overvære årets fugleskydning.

* * * * * * * * *

Det besluttedes, at medlemmer af Københavns Skydeselskab kan optage i selskabet.

Tilbage til listen