Peder Brønichs Plads

I anledning af selskabets 225 års jubilæum fandt hjemmesidens redaktør, Henrik Brandt, det oplagt at opkalde den navnløse havneplads efter den første fuglekonge Peder Brønich. Forslaget blev indsendt i februar 2011, mens sagsbehandlingen foregik i første halvår af 2012.
Da forslagsstilleren blev opmærksom på, at det kunne være problematisk at komme igennem med en navngivning af havnepladsen, blev et alternativt sted forslået. Et ligeledes navnløst anlæg på hjørnet af Sankt Ols Stræde og Rosenhavestræde blev fremsat som en anden mulighed. Stedet var tidligere Hotel Prindsens have. Fuglekongen havde netop været gæstgiver på Hotel Prindsen.

På Roskilde Kommunes Teknik- og Miljøudvalgsmøde den 7. juni 2012 blev forslaget afvist. Det var altså ikke tiden eller stederne for at mindes selskabets første fuglekonge.

Dokumenterne i sagen kan ses her: