Forrige recordNæste record  1837 Christian Carl Voigt

19. juli • Ved Børsen

Født: 27. juni 1806 • Død: 1882 i København

Levnedsbeskrivelse:

Toldkontrollør, senere toldinspektør i Kalundborg, Fåborg og Svendborg. Etatsraad. Ridder af Dannebrog.

Skiven:

Udsigt mod Sct. Jørgensbjerg Kirke og fuglestangen ved havnen. Over rammen en forgyldt ørn. 

Skiven er i 2015 blevet konserveret af Maleri-Konserveringsværkstedet i Jægerspris.

Skiven måler 55 cm i diameter.

Skivens placering:

Skiven er udstillet på Roskilde Rådhus

Kongeskytte:

O. Brønniche

Årets vindere:

Ringen   Pastor Herts ved skud af købmand T. Borch
Halsen   Hestehandler Formann ved skud af forvalter Rasmussen
Halen   Skovrider Kliiner ved skud af skovrider Kliiner - eget skud
Venstre vinge   Skovrider Staltz ved skud af skovrider Staltz - eget skud
Højre vinge   Møller Hanerberg ved skud af sadelmager Madsen
Brystpladen   Controlloer Voigt ved skud af O. Brønniche

Efterskrift:
Under mit arbejde har jeg ofte oplevet, at fugleskydningen begyndte ved dato og afsluttede ved en anden senere dato. Den dato, som står på skydeskiven, er altid den sidste dato.
I ovenstående fugleskydning står der bl.a.
”Onsdag d. 12. Juli afholdtes den aarlige Fugleskydning - - - ”
”Onsdag d. 19. Juli om Eftermiddagen Kl 3 Fortsatte den ved Mørket afbrudte Fugleskydning
Onsdag d. 12., og blev Skroget nedskudt.” Herefter følger referatet af den fortsatte skydning.
December 2015, Skydebroder Hakon Meinertz

 


Årets historie og anekdoter:

Årets fugleskydning den 12. juli blev ikke afsluttet på grund af mørkets frembrud. Den sidste skydning blev afviklet ugen efter, den 19. juli.

* * * * * * * * *

Mandag den 28. august 1837 blev selskabets 50 års dag fejret med musik, taler, sange, transparenter og kulørte lamper i haven ved Børsen.
Også den fest må have været god, for underskuddet var så stort, at der måtte indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling, hvor medlemmerne blev pålagt ekstra bidrag.

Tilbage til listen