Forrige recordNæste record  Sponsor for 2003 er Malerfirmaet Goldbach A/S  

Fra budcykel til de bonede gulve

I 1888 etablerede malermester Jacobsen sit firma i baggården til Allehelgensgade 26. Efter et halvt hundrede år skete generationsskiftet til svigersønnen, malermester Petersen, der i 1941 ansatte den unge malersvend Fritz Goldbach. Efter 16 år som malersvend døde den gamle mester, og Fritz Goldbach kørte herefter den gamle virksomhed videre.
Fritz Goldbach var opvokset i Nordjylland. Hans forældre kom fra henholdsvis Tyskland og Holland, deraf navnet. Fornavnet var i øvrigt Frederik, men det blev aldrig brugt. Alle steder var han livet igennem kendt som Fritz.

Som blot 15-årig, i 1963, kom Frans Goldbach i lære hos far og har arbejdet i virksomheden lige siden. Dengang var virksomhedens størrelse meget beskeden og forholdene ligeså. Malermesteren var udstyret med en Vespa-scooter, mens junior kørte rundt på en budcykel med materialer og værktøj på ladet. Det kunne godt være noget af en tur, når lærlingen skulle ud til kunderne i byens yderområder.

Som nyudlært, efter fire års læretid, blev Frans Goldbach partner med sin far. Samarbejdet fortsatte indtil 1986, hvor Fritz Goldbach trak sig tilbage. Frans Goldbach stod herefter som eneejer af malerfirmaet.

Malerfirmaet har gennem de mange år, udover Allehelgensgade, haft til huse på Hestetorvet, Klosterengen og Håndværkervej. I de senere år har hjemstedet været kombineret med malermesterens privatbolig på en gård mellem Kattinge og Kornerup.

Virksomheden er i tidens løb kommet vidt omkring. Fritz Goldbach havde stort set alle byens hoteller og restaurationer som kunder, fordi han kendte dem alle godt. Med et glimt i øjet siger sønnen, at hans fars kittel var brun, fordi han sad i så meget tobaksrøg, når han kom rundt på værtshusene. Meget er sket siden. Det gælder både med tobaksrøg og malermesterens prioritering af arbejdstiden.

Mange store opgaver er løst i Frans Goldbachs tid som malermester. Her kan nævnes Roskilde Domkirke, Vikingeskibsmuseet, RUC, Risø, Rockwoll og Folketinget. Da Guldaldersalen på Hotel Prindsen skulle genindvies ved årtusindskiftet, var det Malerfirmaet Goldbach, der fik opgaven i samarbejde med domkirkens konservator Ole Dufour. Endnu en opgave blev det til på det gamle hotel, da dronning Margrethe og prins Henrik skulle besøge byen. I hast blev en af de store suiter på øverste etage sat i kongelig stand.

Udenfor Roskilde kan nævnes opgaver på Østre Gasværk, Amalienborg Slot, Fredensborg Slot og Rosendal gods. Store og pompøse opgaver har der været en del af, men fru Larsens køkken og hr. Jørgensens trappegang vil altid være blandt de opgaver, Malerfirmaet Goldbach udfører.

Besøg sponsorens hjemmeside ved at klikke på logoet: