Forrige recordNæste record  Sponsor for 1840 er Lindskov  

Her mangler noget tekst fra manden på liste C

I den private sektor er det helt normalt, at en virksomhed overlader visse opgaver til en anden virksomhed, så den kan fokusere på sin kerneforretning. Når det drejer sig om den offentlige sektor, står det noget anderledes til. Forskellige regeringer har enten lovgivet eller opfordret til en øget anvendelse af konkurrenceudsættelse eller udlicitering af offentlige opgaver til private aktører for at fremme anvendelsen af erfaringsudveksling og opnå bedre opgaveløsning – og måske også en bedre pris.Mange private aktører opfatter generelt den offentlige sektor som uvillig til at give opgaver fra sig – i modsætning til vores naboland Sverige, hvor der i mange år har været et bedre samspil mellem den offentlige og den private sektor. Hvordan kan det være, at der er så stor forskel landene imellem? Og hvorfor er der overhovedet modstand mod anvendelsen af Offentligt Privat Samarbejde i Danmark?

På visse områder er der bevægelse. Inden for ejendomsdrift er der de seneste år således indgået en række OPS-aftaler i statsligt regi. Men trods et enormt efterslæb i den offentlige bygningsmasses vedligeholdelsesstandard anvendes dette værktøj ikke i samme grad i kommunerne.
 
Det samme gælder inden for anlægsbyggeri. Ser man inden for de bløde områder som social- og sundhedsområdet, så oplever de private aktører en markant modstand mod at lade private aktører løse opgaverne. Det samme gør sig gældende inden for administrative opgaver HR, løn og regnskab – og i en række tilfælde også IT og teknologiske løsninger. Hvad skyldes denne modstand? Og er den berettiget? Er der virkelig positive gevinster at hente ved OPS?
 
Mød et panel med indsigt på området, når de mødes til en debat om udfordringer og muligheder ved OPS inden for en række sektorer og ydelser. Der vil blive givet eksempler på cases, og der vil afslutningsvis være mulighed for spørgsmål fra teltet.
 
En række politiske udspil fra skiftende regeringer sigter efter at sikre vækst og udvikling i hele Danmark. Og andre pakker skal øge strategiske indsatsområder som turisme og digitalisering. Men følger de offentlige investeringer med i satsningerne? Med andre ord: Hvordan går man fra visioner og paragraffer til virkelighed?
 
Mange modsatrettede interesser skal forenes – eksempelvis erhvervs- og boligudvikling kontra miljø og natur. Hvordan sikrer vi trivsel og fremkommelighed i de tæt befolkede egne uden at give køb på vækst og velfærd? Og hvordan sikrer vi liv i lokalsamfundene uden for de store byer? Er det et spørgsmål om øget digitalisering, forbedret infrastruktur – eller er det detailhandel, oplevelsesøkonomi, investeringer i naturen eller måske lokalt sygehusvæsen, der er løsningen?
 

Besøg sponsorens hjemmeside ved at klikke på logoet: