Forrige recordNæste record  1833 Christian Albrecht Jørgensen


12. juli • Ved Børsen

Født: 23. maj 1800 • Død: februar 1859

Levnedsbeskrivelse:

Apotekerbestyrer ved Roeskilde Aphotek, det senere Domapoteket i Roskilde i perioden 1830 - 1835. Senere apoteker ved Ketterup Apotek. Indballoteret i fugleskydningsselskabet den 17. juni 1831.

Domapoteket ejedes på denne tid af C.F. Arends enke, der fra 1. januar 1830 bortforpagtede det til Christian Albrecht Jørgensen for seks år, hvor han skulle fungere som apotekerbestyrer. Han blev dog kun i Roskilde til 1835, da fru Arends solgte apoteket til sin søn, N.J. Arends.
Apoteker Jørgensen var født i København, men havde gennem sin hustru, Sevirine Vilhelmine Rosted, nære frænder i Roskilde. Hun var nemlig sønnedatter af Madame Rosted i "Prindsen". Vilhelmine Rosted var datter af Madame Rosteds næstældste søn, ekstraskriver i Hof- og Stadsretten, Anders Borch Rosted, der døde allerede i 1812. Også Madame Rosteds ældste søn døde få år efter, og den gamle enke havde i sine sidste år ingen nærmere slægtninge end de fem børn, sønnen Anders efterlod. Et af disse var altså gift med apoteker Jørgensen, der således kom i slægt med kaptajn Sveistrup og fjernere med andre af borgerskabets spidser, og det i disse år blomstrende fugleskydningsselskabs ledende mænd.
I 1835 udmeldte apotekerbestyreren sig af selskabet på grund af bortrejse. Han havde derefter apoteket i Skive indtil 1847 og købte i dette år Kettrup Apotek, hvor han døde af "brysttæring" i 1859.
Kettrup Apotek skiftede ejer den 3. februar 1859. Det må derfor antages, at Christian Albrecht Jørgensen døde i starten af 1859.
Hans enke overlevede ham til 1877. Hun døde i Aalborg 72 år gammel. De ligger begge begravet på Kettrup Kirkegård. De havde ingen børn.

Læs mere i artiklen Første signerede skive samt igen den senere udgave af Første signerede skive

Skiven:

Interiør fra Domapotekets laboratorium, Algade 8. En ung mand hælder noget ned i en flaske gennem en tragt, og en lille pige kommer med en kurvfuld urter under armen. I baggrundes ses apotekeren - fuglekongen selv - i slåbrok.

Hvordan apotekeren er kommet i forbindelse med kunstmaller C. Tilly vides ikke. Skiven fra 1933 er den første i samlingen, der er signeret med en kunstners navn.
Meget kunne tyde på - at valg af motiv, dets behandling, figurernes anbringelse, den lille pige i forgrunden - at det også er Tilly, der har malet bager Jacobsens skive fra 1830. På bagermesterens billede er den lille pige i forgrunden et købstadsbarn, der bærer en krukke. I apotekets laboratorium er det en lille bondepige i landsbydragt med en kurv, sikkert med krydderurter, som hun har plukket og vil sælge.
Hvert af disse billeder har noget at fortælle en modtagelig efterslægt. Den velhavende mands påklædning på den tid, en scene fra et større købstadsbageri, apotekets for menigmand altid mystiske officin, der minder om Alkymistens laboratorium. 

Skiven er i 2013 blevet konserveret af Maleri-Konserveringsværkstedet i Jægerspris.

Skiven måler 50 cm i diameter.

Skivens placering:

Skiven er udstillet på Roskilde Museum

Skiven malet af:

(Claus) Christian Tilly

Kongeskytte:

V. Wulff

Fuglekongens historie og anekdoter:

Christian Albrecht Jørgensens svigerfar var fætter til kaptajn Sveistrups hustru. Kaptajn Sveistrup blev fuglekonge i både 1827 og 1834.

* * * * * * * * *

Den senere fuglekonge i 1867, Laurits Emil Hansted, arbejdede tillige på Roeskilde Apothek. Han som materialist.

Årets historie og anekdoter:

Kongegevinsten blev nedskudt af løjtnant V. Wulff. Kongegevinsten dette år var en sølv tepotte og en flødeskål til 75 rigsdaler.

Tilbage til listen