Forrige recordNæste record  1947 Aksel Peter Andersen


8. juli • I Hotel Prindsens have

Født: 30. juni 1896 i Gadstrup Sogn • Død: 13. januar 1953

Levnedsbeskrivelse:

Gårdejer og forpagter, Vindinge.

Aksel Andersen blev gift to gange. Første ægteskab var med Andrea Nielsine, datter af Chresten Peder Nielsen. Ægteparret fik en datter, Rita.
Det andet ægteskab var med Karen Marie Poulsen, der stammede fra Lundbjerggaard i Vindinge.
Gården Østergaard er blevet i familien i generationer. I 2010 ejes den af Karsten Jakobsen. Karsten Jakobsen er søn af Kirsten Larsen, der igen er datter af fuglekongens datter, Rita, og hendes mand, Poul Larsen.

Selskabets æresmedlem, Holger Olsen berettede i 2010, at Aksel Andersen kørte med kartofler i hestespand med to oldenborg heste til de lokale brugsforeninger.

Skiven:

Gården i Vindinge - Østergaard, Østre Vindingevej 170.

Skiven er i 2015 blevet konserveret af Maleri-Konserveringsværkstedet i Jægerspris. Konserveringen blev sponsoreret af Frank Holmstrup.

Skiven måler 50 cm i diameter.

Skivens placering:

Skiven er udstillet på Roskilde Rådhus

Kongeskytte:

Svend Lippert

Årets vindere:

Ringen   Fabrikant C.C. Hansen ved skud af sognefoged H.P. Hansen
Kronen   Murermester Carl Johansen ved skud af gårdejer Holger Hansen, Veddelev
Højre klo   Slagtermester Lehmann Weng ved skud af direktør Fr. Hansen
Venstre klo   Billedhugger Hansen-Glem ved skud af ostehandler A. Hvalø Hansen
Halsen   R. Hansen, Himmelev ved skud af tømrermester Aage Christiansen
Halen   Restauratør Niels Andersen ved skud af direktør Fr. Hansen
Venstre vinge   Direktør H.C. Andersen ved skud af tømrermester Aage Christiansen
Højre vinge   Dommer Reisby ved skud af sognefoged H.P. Hansen
Brystpladen   Forpagter Aksel Andersen ved skud af hotelejer Svend Lippert


Årets historie og anekdoter:

Den 15. april 1947 var der generalforsamling i selskabet. Punkt 4 på dagsordenen var "Reparation og ophængning af selskabets platter". Direktør Jacobsen, Hotel Prindsen, havde tilbudt, at skiverne kunne hænges op i hotellets entrésalon og på trappegangen. Selskabet tog med glæde imod tilbuddet, for det betød, at det nu igen var muligt at se denne kulturhistoriske samling. Ophængningen fandt sted i løbet af juli 1947.

* * * * * * * * *

I 1947 var der igen flyttedag. Fra da af afholdt selskabet sine sammenkomster på Hotel Prindsen, hvor skiverne samme år blev ophængt.  Skydningen foregik i hotellets have, og en frokost blev genoplivet. Traditionen stammede fra 1700-tallet, hvor man plejede at gå i procession fra skydepladsen til frokosten i "Børsen".

* * * * * * * * *

Ved fugleskydningen i 1947 blev en gammel skik taget op igen: At spille hornmusik udenfor fuglekongens bopæl. Skydningen foregik i Hotel Prindsens have, og forpagter Axel Andersen blev fuglekonge.

* * * * * * * * *


Samme år besluttede man, at der ikke skulle holdes hjorteskydninger i 1947 og 1948. Grunden var ammunitionsmangel. Den sidste gang det ses i protokollen at en hjorteskydning har været planlagt, er den 12. marts 1940, og det er ret sandsynligt, at hjorteskydningen efter denne dato ophører definitivt.

* * * * * * * * * 

Kongeskytten, Svend Lippert, havde udført samme bedrift året før, hvor skotøjshandler Oluf Olsen blev kåret til fuglekonge.

Tilbage til listen