Forrige recordNæste record  1929 Christian August Hansen


2. juli • Ved Trægaarden

Født: 18. januar 1859 • Død: 21. september 1939

Levnedsbeskrivelse:

Malermester, Ringstedgade 31.

Da Christian August Hansen blev ældre, overdrog han værkstedet til sin søn, der flyttede det til Kornerups Gaard. 
Christian August Hansen blev beskrevet af folk som en stræbsom og flittig mand, der var agtet såvel blandt kolleger som kunder.
Christian August Hansen var farfar til Carlo Kornerup Hansen, der malede skiverne for 1969, 1979, 1981 og 1982.

Læs mere i artiklen Genboer fra hver sin verden og den senere udgave af Genboer fra hver sin verden.

Skiven:

Kirkestræde med "bagsiden" af Palæet på venstre hånd og stiftskontorets lave bygninger til højre.
På gadens venstre side ses bagsiden af Roskilde Palæ og på højre side i forgrunden de lave huse kaldet ”Skandinavien”, hvor lejlighederne var ”et Rum med Alkove og et Køkken, hvor Rotterne huserede”. Denne fattigrønne var dog allerede blevet nedrevet i 1917.

Skiven måler 48 cm i diameter.

Kirkestræde er det der i dag hedder Domkirkestræde.

Skivens placering:

Skiven er udstillet på Roskilde Museum

Skiven malet af:

Axel Wilhelm Larsen

Kongeskytte:

Niels Peter Nielsen

Årets vindere:

Ringen   Tømrermester Aage Kristiansen ved skud af tømrermester Aage Kristiansen - eget skud
Kronen   Redaktør Chr. Christensen ved skud af bøssemager Halgreen
Højre æble   Restauratør Christensen ved skud af glarmester Delfs
Venstre æble   Restauratør R. Hansen ved skud af fiskeexportør N. Jensen
Højre klo   Musikdirektør Chr. Sørensen ved skud af malermester Gram
Venstre klo   Direktør Beecker ved skud af fiskeexportør N. Jensen
Halsen   Bagermester Jensen ved skud af købmand Chr. Olsen
Halen   Guldsmed Frandsen ved skud af maskinfabrikant N.P. Nielsen
Næbet   Fabrikant J.P. Olsen ved skud af fabrikant J.P. Olsen - eget skud
Venstre vinge   Depotejer Carl Hansen ved skud af tømrermester Aage Kristiansen
Højre vinge   Redaktør Steen Rasmussen ved skud af smedemester Niels Dreyer
Brystpladen   Malermester Christian August Hansen ved skud af maskinfabrikant N.P. Nielsen


Fuglekongens historie og anekdoter:

Christian August Hansen blev fuglekonge i både 1913 og 1929. Christian August Hansen blev den sidste fuglekonge, der opnåede hæderen to gange. Dette tillader vedtægterne ikke mere.

Årets historie og anekdoter:

Ved fugleskydningen i 1929 var det fabrikant Niels Peter Nielsen, der skød brystpladen ned. Han var i det hele taget en særdeles god skytte, Også i 1905 havde han været kongeskytte. Den 13. august 1929 afviklede man den sidste skiveskydning, og han havde da også sejret i kampen om vandrepokalen. Da det var tredje gang, han vandt, tilfaldt pokalen ham til ejendom.
Niels Peter Nielsen opnåede også selv at blive fuglekonge i 1924 - dog ikke ved eget skud.

* * * * * * * * *

Ved årets skydning blev der ikke skudt til henholdsvis højre og venstre vingefjer. Disse blev indført i 1914 og fik altså en levetid frem til 1928.

* * * * * * * * *

I 1929 fik Arthur Fang tilladelse til at skrive om selskabet i "Jul i Roskilde". Det var så vidt vides første gang, roskildenserne kunne læse en større sammenhængende tekst om det selskab, der havde været med til at præge byens liv gennem så mange år.

Tilbage til listen