Forrige recordNæste record  Bygning  2021   Vor Frue Skole  

Vor Frue Hovedgade 67B

tn_Vor Frue 01 Efter at være blevet opsagt af Roskilde Lagerrum måtte selskabet i sommeren 2021 søge nyt depotrum til opmagasineringtn_Vor Frue 02 af selskabets effekter som gamle protokoller, billeder, regnfrakker og lignende. En forespørgsel hos Roskilde Kommune gav et rigtig godt resultat. Selskabet fik tilbudt at låne et lokale i en bygning, hvor der tidligere havde været klub. Bygningen ligger i forbindelse med Vor Frue Skole. Efter nedlægningen af klubben havde flere foreninger til huse på stedet.
At komme fra et lagerrum på mindre end 2 m² til et lokale på mere end 13 m² viste sig straks at være en stor gevinst for selskabet.

Ejendommen tilhører skoledistrikt Vor Frue Skole. Bygningerne, der er opført i 1920 rummer i alt 1950 m². Bygningen Vor Frue Hovedgade 67B har et areal på 236 m².

I en ukendt periode, der rummer midten af 1950´erne til midten af 1960´erne, var huset bolig for skolens førstelærer Rudolp Egerup. I midten af 1960´erne boede hr. og fru Madsen i huset. I det hele taget har huset i mange år været lærerbolig.

 I 1970´erne blev bygningen brugt til klasselokaler. Op igennem 1980´erne var der børnehaveklasse i stueetagen og tandlæge samt skolelæge, tandlæge og sundhedsplejerske på 1. sal. Fra slutningen af 1980´erne var der i stueetagen musiklokale for fritidsklubben. 1. sal blev blandt andet brugt som skolens IT lokale.

tn_Vor Frue 10
 
tn_Vor Frue 24
tn_Vor Frue 26 tn_Vor Frue 27