Forrige recordNæste record  Sponsor for 1873 er Wismanns Begravelsesforretning  

Fra bydemand til bedemand

I gamle dage, hvor der ikke fandtes internet, telefon og kun sjældent postgang, anvendte man en såkaldt bydemand. En bydemand var titlen på den person, der indbød til barnedåb, bryllup og begravelser – livets fester og højtideligheder. Med tiden blev bydemandens opgaver udviklet således, at han også tog sig af det praktiske i forbindelse med begravelser. Navnet hang ved og er blevet til bedemand. Samtidig blev hvervet lønnet.

Da det blev almindeligt at benytte kister til begravelse omkring år 1550, var det snedkere, der påtog sig at producere kisterne. Det blev naturligt, at man henvendte sig til snedkeren i forbindelse med et dødsfald. Som tiden gik, udviklede det sig til, at snedkeren og bedemanden ofte var én og samme person. Roskildes fuglekonge fra 1873, snedkermester Frederik Ernst Wismann, grundlagde den 6. januar 1854 sin snedkervirksomhed på hjørnet af Ringstedgade og Borgediget. I 1935 var virksomheden et ligkistemagasin, drevet af sønnen, Johan Ernst Aminde Wissmann. De sidste mange år har virksomheden ligget i Jernbanegade, under navnet Wismann´s Begravelsesforretning.

I Danmark dukkede de første kirkebøger op i 1300-tallet. Heri indførtes fødsler, dåb og vielser. Først fra 1645 blev også dødsfald indført i kirkebøgerne. Kravet om dødsattest blev indført i 1829, og fra 1874 skulle dødsfald anmeldes til skifteretten. I dag sker anmeldelsen til myndighederne ved, at nærmeste pårørende udfylder en dødsanmeldelse, som bedemanden påtager sig at videregive til begravelsesmyndigheden, det vil sige sognepræsten/kirkekontoret i afdødes bopælssogn.

Bedemandens hovedopgave i dag er at arrangere begravelsen/bisættelsen ud fra de pårørendes og eventuelt afdødes ønsker. Bedemanden kan hjælpe med at håndtere alle de praktiske opgaver, der typisk er i forbindelse med et dødsfald og en begravelse/bisættelse. De fleste pårørende vælger at benytte en bedemand, når der skal arrangeres en begravelse/bisættelse, men det er ikke et krav.

Bedemands- og snedkerfaget er for længst adskilt. I dag forhandler begravelsesforretningerne kister, der alle er fabriksproducerede.

Wismanns Begravelsesforretning har gennem årene haft flere ejere, men blev i 2009 en del af Begravelse Danmark. Begravelse Danmark har 40 butikker over hele landet og har en historie, som går tilbage til 1881. Begravelse Danmark er ejet af to selvstændige medlemsforeninger og er dermed den eneste ikke privatejede Begravelsesforretning i Danmark. Forretningens beliggenhed har altid været centralt i Roskilde, således at det er let at komme til forretningen. Se mere på Begravelse Danmarks hjemmeside eller Facebook side.

Besøg sponsorens hjemmeside ved at klikke på logoet: