Forrige recordNæste record  Sponsor for 1946 er Handelsbanken  

Nordens mest internationale lokalbank

Handelsbankens historie går helt tilbage til 1871, hvor banken åbnede sin første filial ved Kornhamnstorg i Stockholm. Allerede efter få år opnåede banken en stærk position i den svenske hovedstad. I 1873 blev den børsnoteret, og det følgende år åbnede den første filial for privatkunder.

I Danmark blev Herning Hede- og Discontobank – den senere Midtbank, grundlagt i 1872. Den var Herning bys første bank. I Nordsjælland åbnede Hillerød Landbobank – den senere Lokalbanken i Nordsjælland, som det tredje selvstændige pengeinstitut i 1917.
Både Herning Hede- og Discontobank og Hillerød Landbobank skulle senere begge vise sig at blive en del af Handelsbanken.

I Danmark havde de to danske banker, som senere skulle blive en del af Handelsbanken, også behov for fornyelse. På hver sin måde og af forskellige årsager.

I Jylland fusionerede Herning Hede- og Discontobank med tre lokale banker i byen for at kunne imødekomme det voksende antal virksomheders behov for ressourcestærke banker. Ved fusionen skiftede banken navn til Midtbank.

I Nordsjælland havde Hillerød Landbobank behov for en ny profil, hvis banken skulle udvikle sig i takt med den politiske og økonomiske udvikling. Det blev besluttet, at bankens identitet som lokalbank skulle understreges, og banken fik navnet Lokalbanken i Nordsjælland.

Med de gode resultater i hjemlandet udviklede værdierne sig til en stærk kultur i Handelsbanken. Og som en af Sveriges største banker begyndte tankerne om ekspansion i udlandet efterhånden at udvikle sig.

Spørgsmålet var, om idéerne om decentral ledelse, lønsomhed frem for volumen, lave omkostninger og tilfredse kunder også kunne fungere uden for Sveriges grænser.

Handelsbanken startede udenlandsk bankvirksomhed i Finland i 1985, i Norge i 1990 og i Danmark i 1992. I Danmark åbnede banken først et repræsentationskontor og kort tid efter sin første filial for erhvervskunder. I 1996 kunne banken også invitere de første privatkunder indenfor.

Resultaterne kom. Og aktiviteterne steg. Kulturen i Handelsbanken i Danmark var levende, måden at drive bank på kunne også fungere uden for Sverige - og ambitionerne om yderligere vækst voksede.

Sideløbende med Handelsbankens voksende aktiviteter i Danmark og åbning af flere nye filialer, besluttede banken at købe Midtbank i 2001 og Lokalbanken i 2008. Det gjorde Handelsbanken stærkt forankret både i det midtjyske og i den nordlige del af Sjælland. I dag har Handelsbanken filialer over hele Danmark.

Handelsbanken drives i dag på baggrund af de værdier, principper og strukturer, som Jan Wallander introducerede i 1970: Enkle målsætninger, beslutninger tæt på kunden og tillid og tro på den enkelte medarbejders evne til at tage ansvar.

Besøg sponsorens hjemmeside ved at klikke på logoet: