Forrige recordNæste record  1850 Rasmus Lassen

19. juli • Ved Børsen

Født: 21. marts 1797 i Roskilde • Død: 9. februar 1866 i Roskilde

Levnedsbeskrivelse:

Rebslagermester.


I selskabets protokol for 1838 kan følgende læses:

Fugleskydningen blev besluttet at afholdes Onsdag d 1 August. Rebslager R. Lassen indballoteredes første Fugleskydningsdag som admitteret Medlem.

Skiven:

Fuglekongens ejendomme Ringstedgade 23 og hans Reberbane i Blegstræde, nu Borgediget. 

Skiven er i 2014 blevet konserveret af Maleri-Konserveringsværkstedet i Jægerspris.

Skiven måler 40 cm i diameter.

Skivens placering:

Skiven er udstillet på Roskilde Rådhus

Årets historie og anekdoter:

Kunstner for fuglekongeskiverne fra 1847 og 1851, Jakob Kornerup, blev hvad der må betegnes som midlertidigt medlem af fugleskydningsselskabet. Af protokollen fremgår at Jakob Kornerup sammen med maleren Eddelien er opført som ”Extraordinaire Medlemmer” i 1850 og betaler også hver 5 rigsdalere.  De figurerer i protokollen dagen før selve skydningen med følgende tekst:  ”Torsdagen d 18 Juli heisedes Fuglen. 1 Skive brugtes. Til som extraordinaire Medlemmer at deltage i Fugleskydningen indballoteredes Hr. Kunstmaler Eddelien og Hr. J. Kornerup. Som fast Medlem indballoteredes Hr. Hestehandler Forsmann.”
Kornerup figurerer ikke som medlem året efter.

Tilbage til listen