Forrige recordNæste record   Årets fugleskydning

11. maj 2020

Myndighederne har nu lagt en plan for Danmarks genåbning i forbindelse med Coronakrisen. Denne genåbning gennemføres i foreløbigt tre faser, hvor man forsøger at få landets hjul i gang igen på den sundhedsmæssigt mest forsvarlige måde.

Denne plan indebærer, at forsamlingsforbuddet på mere end 10 personer, foreløbigt opretholdes. På sigt forventes grænsen hævet til måske 50 personer. Under alle omstændigheder, er dette tal væsentligt under det antal, vi plejer at være til vores fugleskydning.

Det betyder, at bestyrelsen har besluttet, at den planlagte fugleskydning tirsdag d. 7. juli aflyses. Det er rigtigt ærgerligt, men sådan må det være. Vi kan ikke på nuværende tidspunkt beslutte, om det overhovedet bliver muligt eller forsvarligt at afholde fugleskydning i 2020.

Hvis det i løbet af sommeren bliver i overensstemmelse med reglerne og ikke mindst helt forsvarligt at afholde fugleskydningen, vil det blive fredag d. 28. august. Det er desuden selskabets officielle "fødselsdag" så denne kan vi jo så markere ved samme lejlighed.

Det er som nævnt rigtigt ærgerligt, hvis vi ikke får afholdt vores traditionsrige fugleskydning i år. Det vil i så fald være første gang siden 1940, at der ikke afholdes fugleskydning i vores gamle selskab. Vi vil dog under ingen omstændigheder gå på kompromis i forhold til skydebrødrenes helbred.

Vi følger naturligvis, som alle andre, situationen nøje og vil holde jer orienteret lige så snart der tages en beslutning om afholdelse eller endelig aflysning af fugleskydning 2020. Men slå allerede nu et lille håbefuldt kryds i kalenderen fredag d. 28. august. 

Med hensyn til årets generalforsamling som vi jo aflyste tilbage i marts måned, så følger vi også her udviklingen nøje. Her vil I naturligvis også høre fra os, så snart denne kan gennemføres på forsvarlig vis. 

Endelig er der udeståendet omkring en hel del nye skydebrødre. Vi har faktisk det største antal potentielle nye medlemmer i flere år. Bestyrelsen overvejer en model, hvor vi kan foretage digital indballotering. Skulle der blandt skydebrødrene være ønsker om kandidater til dette eventuelle tiltag, må ansøgningsskema, foto og skriftlig motivering være kassereren i hænde senest d. 31. maj.

Vi ønsker vi jer alle sammen en rigtig god sommer.

På bestyrelsens vegne

Carsten Nielsen
Formand

   

Tilbage til listen