Forrige recordNæste record  Sponsor for 2023 er Dansk Lokal TV Arkiv  

Fortidens lokal tv - bevaringsværdigt guld for eftertiden

tn_Daltva-1 Fra fjernsynets start i begyndelsen af 50’erne og 30 år frem var “husaltret” forbeholdt monopolet “Statsradiofonien”, senere “Danmarks Radio”. Steder i landet kunne man følge svensk eller tysk tv, men som udgangspunkt var der blot en kanal. Dette indtil de første sprækker kom i monopolet i 80’erne. Dette i form af lokal tv.

Roskilde var med fra starten. Der har været forskellige lokale tv stationer. Til stadighed har byen været dækket.

Optagelserne er bevaret og vil derfor kunne ses i eftertiden. Det er meget vigtigt at bevare denne del af lokalhistorien, der må betragtes som guld for lokalområdet.

tn_Daltva-2

Problemet er at materialet er opbevaret på magnetbånd der har begrænset levetid. Flere tusind timers optagelser ligger i rådhusets kælder og forgår for evigt, hvis de ikke snart bliver digitaliseret. Det er et kapløb med tiden.

Ildsjæle har stiftet foreningen Dansk Lokal TV Arkiv, der har til huse i det gamle plejecenter i Vor Frue. Foreningens opgave er i første omgang at sikre bevaringen af byens gamle optagelser. På sigt vil disse blive tilgængelige for offentligheden på internettet. Visionen er en fælles portal med andre lokale tv stationer i Danmark.

Med så meget andet er økonomi det springende punkt. Uden penge kan opgaven ikke løses. Foreningens bestyrelse gør en stor indsats for at skaffe de fornødne midler til at komme i mål med opgaven.

tn_Daltva-3 Der er forgæves blevet banket på døren mange steder, men der er også indløbet en del støtte fra fonde, foreninger, virksomheder og private personer. Medlemmer af fugleskydningsselskabet har flot bidrag ved at tegne medlemskab og doneret flotte beløb. Foreningen er nået et langt stykke, men der er stadig langt til målstregen.

Noget for noget. Erhvervs- og foreningsmedlemmer samt bidragsyder af større beløb bliver profileret på foreningens hjemmeside og i forbindelse med afholdte arrangementer.   

Dansk Lokal TV Arkiv er meget taknemmelig for de bidrag der er kommet foreningen til dels. Opfordringen skal lyde til at flere støtter op om det vigtige projekt. Alle er meget velkommne til at kontakte Henrik Brandt for at høre nærmere om foreningens virke og muligheder for støtte samt profilering for dette.
   

Besøg sponsorens hjemmeside ved at klikke på logoet:

Daltva-logo