Forrige recordNæste record   En god generalforsamling

15. marts 2016

36 skydebrødre fandt tirsdag aften frem til årets generalforsamling på Håndværkeren.

Skydebrødrene mindedes og ærede Tommy Petersen, der er afgået ved døden tidligere på året.

Allan Ohms blev valgt til generalforsamlingens dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

Formanden aflagde sin beretning, og kassereren fremlagde det reviderede regnskab. Begge dele blev godkendt uden bemærkninger.

Bestyrelsesmedlemmerne Jørgen Herholdt og Henrik Brandt blev genvalgt for tre år, suppleanterne, Morten Bo Almstrup og Carsten Helge Nielsen blev genvalgt for ét år. Ole Amsinck fratrådte som revisor, og Henrik Dyrvig blev nyvalgt for to år. Ny revisorsuppleant for ét år blev Per Kær Møller.
Slutteligt blev fanebærer Kurt Eg og fanebærersuppleant Dan Rasmus Petersen nyvalgt for ét år.

Med tre års forsinkelse modtog Klaus Hartmann Nielsen sit 25 års emblem. Forsinkelse skyldes jubilarens eget fravær i en årrække.

Efter den formelle generalforsamling var der som sædvanlig ballotering, hvor fem nye skydebrødre blev optaget. Vi kan således byde velkommen til:

  • Aut. VVS installatør Jakob Juel Jensen ved Henrik Enig som proponent
  • Murermester Claus Solvig Hansen ved Niels Kær Møller som proponent
  • Cand. agro Henrik Aagaard ved Klaus Hartmann Nielsen som proponent
  • VVS installatør Per Kjær Johansen ved Peter Sylvest som proponent
  • Direktør Kasper Overgaard Bæk ved Henrik Brandt som proponent

Aftenen blev som altid afsluttet med det traditionelle måltid ledsaget af øl og brændevin.

Det næste arrangement i selskabet er indskydning af rifler samt ballotering mandag den 4. juli kl. 18.30 i Restaurant Håndværkerens have.

Se billeder fra aftenens arrangement her.

   

Tilbage til listen