Forrige recordNæste record  1978 Villy Magnus Pedersen


4. juli • I Restaurant Håndværkerens have

Født: 11. september 1914 • Død: 7. december 1992

Levnedsbeskrivelse:

Købmand, Roskilde.

Villy M. Pedersen var primært købmand og tobakshandler. Han ejede i over 30 år Merkur kiosken på hjørnet af Hersegade og Jernbanegade, hvor han handlede med tobaksvarer og aviser m.m.
Ved siden af tobaksforretningen handlede han primært med såsæd og korn for firmaet Nielsen & Smith A/S. Pudsigt nok blev Nielsen & Smith A/S stiftet den 28. august 1928, altså på fugleskydningsselskabets 141 års dag.
Villy M. Pedersens kunder var primært i Roskilde-området og omkring Ledreborg Allé og Glim. Villy M. Pedersen havde en god tilgang til bønderne, med hvem han ofte spillede kort.

Under fugleskydningsfrokosten i 1991 modtog Villy M. Pedersen 40 års tegnet.

I 2008 gav fuglekongens datter - Bente Breindal - sin fars levnedsbeskrivelse til selskabet. Den lyder således:

"Min far blev født på Hvidovregård i Hvidovre. Kort tid efter flytter familien til Rødeng på en lille landejendom, som ligger ved Sorø. Min far var den yngste af seks søskende.
Min far blev udlært slagter, men blev siden købmand.
Mine forældre blev gift i 1941. Jeg blev født i 1944 som deres eneste barn.
I 1947 købte mine forældre kiosken Merkur, der lå på hjørnet af Hersegade og Jernbanegade.
Kort tid efter fik de en lejlighed på hjørnet af Algade og Hersegade.
Lejligheden havde mine forældre hele deres liv. Den blev først sagt op, da min mor døde i 2004. På det tidspunkt havde hun boet der i 52 år.
På et tidspunkt havde min far lyst til at komme lidt ud af forretningen, så han begyndte at købe og sælge korn og foderstoffer for Nielsen & Smith. Det job havde han til omkring 1980.
Merkur solgte han i 1977. Det var med stor vemod, den blev solgt, det havde jo været mine forældres liv. Min mor hjalp i forretningen hver formiddag. Min far åbnede forretningen kl. 6 hver morgen, lukkede den kl.17.30, så det var en lang arbejdsdag. Men begge kunne lide den kontakt, der var med mange mennesker.
I mange år var min far en ivrig jæger, hvor han gik på jagt på markerne i Ledreborg Allé. Han kom også med på store jagter ved Skjoldenæsholm, Ærtebjergskoven og andre steder.
I en årrække var han formand for Roskilde Jagtforening.
Ligeledes var han en del år ledende mester for Dansk Broderorden.
Kortspil var hans store interesse, han spillede privat og i håndværkerforeningen.
Op gennem firserne blev min fars helbred dårligere. Han gjorde dog, hvad han kunne for at holde sig i gang. Han døde en kold decembernat med familien ved sin side."

I forbindelse med Villy M. Pedersens 25 års forretningsjubilæum i 1971 kunne man læse følgende i HK´s medlemsblad:

Et af de mest morgenfriske mennesker i Roskilde, købmand Villy M. Pedersen, Merkur, Jernbanegade 6, kan torsdag den 15. april fejre 25 års forretningsjubilæum. Uden nogen form for erfaring overtog han forretningen for 25 år siden, og den nu 56-årige købmand har som ingen anden i Roskilde formået at skabe sig en fast kundekreds.

Døren til forretningen slås op hver morgen klokken halv seks, og det sætter mangen en Københavner-farer stor pris på. Den største omsætning og travlhed er så absolut i morgentimerne, og sådan kan Villy M. Pedersen også bedst li´ det.
Handel har altid været min store lyst, så derfor sprang jeg til, da forretningen Merkur blev ledig efter Poul E. Larsen. Villy M. Pedersen næsten elsker morgentimerne i forretningen, fordi kunderne da er friske og smilende. Morgensurhed kender han ikke - eller næsten ikke - til blandt kunderne. 

Ivrig jæger
Villy M. Pedersen har jagt som sin store interesse, og han tager da også ud med bøssen endnu, selvom det sker knap så tit som tidligere. Han har i en årrække været formand for Landsjagtforeningens lokalafdeling, indtil han blev kredsformand. Denne post beklædte han i ti år, men fratrådte for et par år siden. Da blev han nemlig ledende mester i Dansk Broder Orden i Roskilde. Han har været medlem af denne orden siden 1954. I en årrække var han ligeledes formand for Kioskejerforeningen i Roskilde.

Den direkte kontakt
Villy M. Pedersen siger, at han endnu ikke har mærket konkurrencen fra lavpris-varehusene i Roskilde, men i længden tror han ikke på, at den "lille købmand" kan overleve.
Der er dog stadig et udbredt ønske blandt kunderne om den direkte kontakt med købmanden, og den finder man ikke i varehusene.
Han synes ikke, at momsregnskab, ATP-indbetalinger og kildeskatberegning volder større kvaler.
Hvis man blot sørger for hele tiden at have sine regnskabet ført à jour, kan det klares meget hurtigt, siger han.
Altid er der orden i hans forretning, og det kræver ikke nogen ekstra arbejdsindsats.
Derimod kan det blive et alvorligt problem og give mange bryderier, hvis man kommer bagud med et eller andet. Det gælder om at få alt lagt i faste rammer og så overholde dem.

Skiven:

Virksomhedsmotiv, med teksten:

                 Nielsen & Smith A/S
                 Allmänna Svenska Svalöf Utsädesaktiebolaget
                 Eneforhandling for Danmark 

Hvorfor der er svensk tekst i skiven er uvist. Selskabet er dansk, men har eksport, blandt andet til Sverige.

Skiven er i 2016 blevet konserveret af Maleri-Konserveringsværkstedet i Jægerspris.

Skiven måler 50 cm i diameter.

Skivens placering:

Skiven er udstillet på Roskilde Rådhus

Skiven malet af:

Jørgen Brendekilde

Kongeskytte:

Aksel Kruse

Årets vindere:

Ringen   Vognmand Buch Larsen ved skud af guldsmed Knud Dines Hansen
Kronen   El-installatør Jan Bryde ved skud af blikkenslagermester Erik Hansen
Højre klo   Revisor Leo Hansen ved skud af el-installatør Knud Svarre Nielsen
Venstre klo   Gårdejer Kaj Jensen ved skud af vognmand Svend Aage Jørgensen
Halsen   Gårdejer Poul Larsen ved skud af el-installatør Jan Bryde
Halen   Vognmand Preben Nielsen ved skud af grosserer Jørgen Dich
Venstre vinge   Isoleringsmester Svend V. Nielsen ved skud af ejendomshandler H. Chr. Jacobsen
Højre vinge   Operatør H.P. Hansen ved skud af isoleringsmester Svend V. Nielsen
Brystpladen   Grosserer Villy M. Petersen ved skud af branddirektør Aksel Kruse

Året pokalvindere blev A. Hvalø Hansen og Helge Banghøj Andersen.


Fuglekongens historie og anekdoter:

Årets fuglekonge, Villy M. Pedersen, stod i sin regeringstid som proponent for Niels Jørgen Hansen, der blev fuglekonge i 1989.

* * * * * * * * *

Fuglekongens skive er lavet af møbelsnedker Holger Christiansen

* * * * * * * * *

Under fugleskydningsfrokosten i 1991 modtog Villy M. Pedersen 40 års tegnet.

* * * * * * * * *

Hjørnet af Hersegade og Jernbanegade, hvor fuglekongens forretning lå, havde tidligere været hjemsted for "Roskilde Maskinfabrik", der blev drevet af Niels Peter Nielsen, selskabets fuglekonge i 1924.

Årets historie og anekdoter:

Onsdag den 25. januar 1978, klokken 19.00 besøgte ca. 30 skydebrødre idrætsforeningens skydebaner i Lejre.
Der var syv skydestandere med kikkert ved hver. Skydebrødrene prøvede banerne i forbindelse med en familieskydning, der var arrangeret. Efter skydningen samledes man i tilstødende klublokaler.

* * * * * * * * *

Da selskabet takkede helt af på Hotel Prindsen, forblev fuglekongernes skiver desværre hængende på stedet.
Det betød, at der i de kommende år forsvandt flere, og da fem var forsvundet på en gang, foreslog Palæsamlingerne en deponeringsordning. Selskabet forstod fuldt ud fuglekongeskivernes kulturhistoriske betydning, og i 1978 deponerede Roskilde og Omegns Fugleskydningsselskab alle skiver fra 1700 og 1800 tallet på museet.

* * * * * * * * *

Den 17. april 1978 blev en stor del af selskabets skiver fra 1700 og 1800 tallet deponeret i Palæsamlingerne. I den forbindelse blev følgende dokument udarbejdet:

Roskilde d. 17-4-78           

Palæsamlingerne:

Har i dag d. 17-4-78 modtaget i depot fra Roskilde og Omegns Fugleskydningsselskab.

12 stk. Kongeplatter fra 1787 til 1799
63  "              "            "  1800  " 1899

    På Palæsamlingernes vegne

                Lotte Fang
    ----------------------------------

Udleveret af H. Chr. Jacobsen for Roskilde og Omegns Fugleskydningsselskab.

            H. Chr. Jacobsen
    ----------------------------------

Der mangler årgang 1792 i 1700 tallet.
  "          "          "      1808 - 1814, 1819, 1820, 1831, 1839, 1841, 1844, 1845, 1847, 1848, 1851, 1852, 1853, 1855, 1856 - 1868, 1870, 1893, 1896 i 1800 tallet.

I et notat fra Palæsamlingerne er fuglekongerne fra de manglende skiver listet. Det samme er skiver fra 1900 tallet der kom til Palæsamlingerne i 1993:
1905, 1909, 1915, 1921 (senere afleveret anonymt til Lotte Fang-Borup på Roskilde Bibliotek), 1927, 1931, 1933, 1938, 1939, 1940, 1943, 1948, 1951, 1960.

Notatet afsluttes således:

1896, 1933, 1938, 1939, 1943, 1948, 1951, 1960 regnes for stjålet.
En del platter hvor mange vides ikke blev fjernet, indtil den ved den Pätgeskes rekonstruktion givne tilladelse til at skiverne skulle tilbageleveres, hvor mange der kom tilbage vides ikke:
   6 platter er på museum
   1 i privat eje
 14 mangler fra krigen 1864
   1 mangler fra krigen 1940
   8 menes stjålet
   1 til reparation
 ---
 31 Der mangler i alt 50. De 31 kender vi årsag til, men ikke for 19 stk.

Se forslaget til deponeringen her og kvitteringen for deponeringen her.

* * * * * * * * *

Onsdag den 10. maj 1978 var skydebrødrene af museet inviteret til at se ophængningerne på Palæet. Lotte Fang viste rundt.
Formanden underskrev sammen med byrådsmedlem, formand for kulturudvalget, Anna Skov Hansen, deponeringsaftalen om ejerforholdet til de malede skiver. Museet havde sammen med indbydelsen sendt et eksemplar af et katalog med fotos og navne på fuglekonger, hvis skiver var ophængt.

* * * * * * * * *

På bestyrelsesmødet afholdt på Hotel Prindsen den 29. maj 1978 fandt man, at den sædvanlige servering til fugleskydningen med frokost med sildebord, hummer, sprængt lam og ost ikke svarede til forventningerne. Man aftalte derfor med hotellet, at der serveredes koldt bord med sild, varm fiskefilet, rejer, røget ål, fersk røget laks, kylling, mørbradbøf, højreb og ost. Kuvertprisen blev sat til 100 kr., heraf skulle skydebrødrene betale 60 kr. og selskabet 40 kr.

* * * * * * * * *

Årets fugleskydning havde det hidtil største deltagerantal i historien, da 115 skytter af selskabets 268 medlemmer deltog. Da vejret dagen i forvejen havde givet bekymring for regnvejr, havde man lavet en overbygning til musikken, således at de kunne spille i tørvejr. Derudover havde man lejet et telt. Der blev imidlertid ikke brug for nogle af delene, da vejret artede sig fint. Det var så den eneste tørvejrsdag i en periode, hvor det regnede dagligt. Dagen startende med, at skytterne marcherede fra Hotel Prindsen til Håndværkerforeningen anført af Clausen Johansens orkester. Godt fem timer gik, og 756 skud blev affyret, før årets fuglekonge kunne kåres.

* * * * * * * * *

Under fugleskydningsfrokosten talte fuglekongen, Svend V. Nielsen, for hendes majestæt dronningen. Formanden, Knud Jørgen Hansen, talte for fuglekongen, Erik Bager talte for Danmark, og for skytterne talte Cai Christensen. Jørgen Svarre Nielsen talte for damerne.
Smedemester H. Boserup Larsen og branddirektør Aksel Kruse modtog 25 års erindringstegnet. 14 nye skydebrødre blev præsenteret for selskabet.

Tilbage til listen