Forrige recordNæste record   Mindeord for Per Skov

18. april 2011

Medlem af selskabet, administrerende direktør Per Skov, er afgået ved døden den 13. april 2011, 67 år gammel.
Per Skov blev optaget i selskabet ved generalforsamlingen den 9. marts 2009. Som proponent stod Henning Jaquet.

Per Skov boede i Roskilde hele sit voksenliv. Han var oprindelig forsikringsmand i det daværende Kgl. Brand Forsikring. Efter at have læst HD kom Per Skov til Danmarks største automobilforhandler, Scaniadam, hvor han for år tilbage blev pensioneret som administrerende direktør.
Per Skov var passioneret golfspiller, indtil problemer med nethinden satte en stopper for denne sport.

Bisættelsen finder sted fra Roskilde Domkirke, onsdag den 20. april kl. 10.00.

Per Skov efterlader sig hustruen Inge samt børnene Vicky og Jan.

Æret være Per Skovs minde.

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Tilbage til listen