Forrige recordNæste record  1884 Fritz Gold


3. juli • Ved Boserup Pavillonen

Født: 28. januar 1845 • Død: 15. maj 1914 i Roskilde

Levnedsbeskrivelse:

Fritz Gold var guldsmed og må havde været nok så kendt i sin samtid. Et par episoder nævnt senere i denne beskrivelse tyder på at Fritz Gold var en noget principfast og nok også lidt stridbar herre.
Fritz Gold blev indvalgt i selskabets bestyrelse i 1885, men nedlagde som nedenfor beskrevet dette hverv i 1887.

Skiven:

En flyvende guldsmed i aftenbillede ved landgangen i Boserup.

Ideen med at gengive sit eget navn på skivens motiv har været brugt flere gange. At hedde Gold og være guldsmed er et tilfælde. Guldsmed Fritz Gold fik malet et parti fra Boserup Strand med landgangsbroen. Det er hen under aftenen, og en stor guldsmed (insekt) er ved at finde sit natteleje. Hermed er både navn og erhverv illustreret. 

Skiven er i 2014 blevet konserveret af Maleri-Konserveringsværkstedet i Jægerspris.

Skiven måler 51,5 cm i diameter.

Skivens placering:

Skiven er udstillet på Roskilde Rådhus

Skiven malet af:

Oscar Herschend

Kongeskytte:

Niels Lauritz Christensen

Årets vindere:

Ringen   Auktionsholder Nonnegaard ved skud af W.P. Jacobsen
Halsen   P. Lassen ved skud af P. Lassen - eget skud
Halen   Garver Hans Winther ved skud af Hans Winther - eget skud
Venstre vinge   V. Bang ved skud af urmager N.L. Christensen
Højre vinge   Forvalter Nielsen ved skud af urmager N.L. Christensen
Brystpladen   Guldsmed Fritz Gold ved skud af urmager N.L. Christensen


Fuglekongens historie og anekdoter:

Som bestyrelsesmedlem nedlagde guldsmed Gold sammen med købmand W. Schmiegelow deres mandater i 1887 i protest mod, at der ikke, som vedtaget på den ordinære generalforsamling i maj, var blevet afholdt fugleskydning den 7. juli.
På den ekstraordinære generalforsamling blev guldsmed Gold valgt ind i festudvalget, der skulle træffe de fornødne foranstaltninger til afholdelse af fugleskydning og jubilæumsfest, så man kom så tæt som muligt på den 28. august.

* * * * * * * * *

I 1890´erne opstod en bitter strid mellem bestyrelsen og guldsmed Gold, fordi han havde fjernet sit navn og skydningens dato fra den skive, han som fuglekonge i 1884 havde skænket selskabet.
Fredelige forhandlinger blev forgæves søgt. Det blev til en retssag, hvor guldsmeden af underretten blev dømt til at sætte skiven i den stand den oprindelig var. Desuden skulle han betale en bøde på 10 kr. og selskabets sagsomkostninger på 25 kr.

Årets historie og anekdoter:

Af selskabets regnskabsprotokol for 1884 fremgår det, at snedker Wismann fremstillede fuglen formedelst 10 kroner, og smedemester Dreyer beslog fuglen for 16 kroner, og endelig blev den malet af C. Christensen for 4 kroner, så flot må den ha' været inden d'herrer skydebrødre gik i gang med dagens skydning.

Tilbage til listen