Forrige recordNæste record  1843 Christen Pram Gad

7. juli • Ved Børsen

Født: 22. juni 1801 i Rø • Død: 1. maj 1877 i Vejle

Levnedsbeskrivelse:

Præst ved Roskilde Domkirke 1839 - 46. Provst for Stouby og Hornum Sogn, Bjerre Herred, Vejle ved sin død.

Christen Pram Gad var søn af Elieser Gad, der fra 1823 til 1836 var andenpræst ved Roskilde Domkirke, i hvilket embede han blev afløst af sønnen. Senere i 1869 blev Pram Gad sognepræst for Stovby-Hornum ved Vejle, hvor han var til sin død.
Christen Pram Gad er blevet karakteriseret af biskop Laub således:

”Gad talte uden Veltalenhed, langsomt, til dels standsede, famlende i Udtrykket, men med stor Sikkerhed i Tanke. Dybde og Alvor. Han gør intet på skrømt, hellere langsomt og nølende end halvt.”

Læs mere i artiklen Havtrolden i fjorden samt den senere udgave af Havtrolden i fjorden

Skiven:

Pave Lucius´ hoved bortjager søuhyret i Roskilde Fjord. Et motiv fra Roskilde Domkirkes forsvundne altertavle.

Det var naturligt, at Christian Pram Gad valgte Roskilde Domkirke som motiv på sin skive, da han selv var præst i kirken. Men skiven og den historie, den fortæller, er interessant.
Den fortæller, hvordan to kanniker var taget til Rom for at finde et passende relikvie til domkirken. De fik da også hovedet af pave Lucius med sig. Men da de på hjemturen sejlede gennem fjorden, kom det frygtelige søuhyre, der huserede på disse kanter, op af dybet og krævede en af de ombordværende som offer. Der blev kastet lod, og det faldt på den kannik, som havde den hellige mands hoved i sin varetægt. Han viste nu det fromme hoved til uhyret, der blev så forskrækket, at det hylende for ned i dybet - for aldrig siden at vise sig igen. Det er det dramatiske øjeblik, hvor uhyret jages bort, som skiven viser. 

Skiven er i 2013 blevet konserveret af Maleri-Konserveringsværkstedet i Jægerspris.

Skiven måler 56,5 cm i diameter.

Skivens placering:

Skiven er udstillet på Roskilde Museum

Kongeskytte:

J.A. Borum, møllebygger

Fuglekongens historie og anekdoter:

Med undtagelse af blot en enkelt dag, var Christian Pram Gad den eneste fuglekonge i selskabet i 150 år. Den 6. juli 1993 opnåede pastor Viggo Kanding samme titel.

Tilbage til listen