Forrige recordNæste record  Sponsor for 1870 er HB Regnskab  

De sidste henrettelser på Galgebakken

Fugleskydningsselskabets formand i en årrække, Peter Ferdinand Hansen, blev kåret til fuglekonge i 1870. Hans skive er blandt dem, der desværre forsvandt under ophængning på hotel Prindsen i 1970´erne. En lille trøst er det så, at der foreligger et sort/hvid billede, så eftertiden til stadighed har vidnesbyrd om det motiv, fuglekongen dengang valgte at forevige. 

Skiven viser Domkirken fra en vinkel der må være fra den daværende Galgebakke. Som navnet antyder, var galgebakker navnet på de steder, hvor der tidligere stod galger til henrettelse af forbrydere, der havde begået ugerninger, der krævede hængning.

I folkemunde findes navnet Galgebakken stadig i Roskilde. Kommer man fra byens midte ad Frederiksborgvej og passerer rundkørslen på vej mod Veddelev, vil man efter omkring en halv kilometer møde en bakke, som ikke mindst cyklister vil kende godt. Her har vi Galgebakken.

Datidens Galgebakke gik ikke kun ud mod Frederiksborgvej. Det formodes, at stykket der blev kaldt for Galgebakken lå omkring 100 meter øst for toppen af vejstykket.

Den sidste henrettelse på Galgebakken i Roskilde blev forrettet den 22. marts 1843, og foregik ikke ved hængning. Her måtte hjulmandens søn, Chr. Jensen, og skrædder Carl Jensen lade livet for ugerningen: at have myrdet husmand Niels Jørgensen, dennes hustru, Marie Jensdatter, og parrets søn, Jørgen Nielsen.
Den drabelige ugerning fandt sted i januar året før. Dommen lød først på, at forbryderne skulle have deres liv forbrudt og lagt på hjul og stejle. Dommen blev stadsfæstet af Højesteret, men kongen benådede morderne til at blive simpelt halshugget.

Meget er sket siden da, og de juridiske forhold i Danmark er i dag helt anderledes. Hele den drabelige historie, det grundige opdagerarbejde og den juridiske proces kan læses i et dokumentet Mordet i Ejby 1842.

Det vides ikke med sikkerhed, hvor den ukendte kunstner til skiven har siddet på en stol ved sit staffeli og med pensel gengivet landskab, fjord og ikke mindst Domkirken. Et kvalificeret bud kan være på et stykke mark, hvor der i dag ligger parcelhuset Strandgårdsvej 4. Her boede sponsoren for denne side, Henrik Birch, og hustru en overgang, og herfra blev virksomheden HB Regnskab etableret.

Galge, økseblokke, hjul og stejle er heldigvis for længst fortid på Galgebakken og Strandgårdsvej. Nogle vil nok finde, at debet, kredit, momsregnskaber og årsopgørelser er dødkedelige. Så er det jo fint, at man kan overlade disse opgaver i andres hænder og bruge tiden på det, man selv er bedst til.

 

Se sponsorens data ved at klikke på billedet: