Forrige recordNæste record  1928 Carl Andersen


3. juli • Ved Trægaarden

Født: 24. februar 1887 i Sydsjælland • Død: 10. februar 1941

Levnedsbeskrivelse:

Manufakturhandler, Algade 2.

Carl Andersen var født på Sydsjælland, men kom fra Hillerød til Roskilde, hvor han blev en af byens store forretningsfolk. I 1917 overtog han for 5.000 kr. Roskilde Kontantforretning på hjørnet af Allehelgensgade og Algade, efter manufakturhandler H. Asmussen. Carl Andersen annoncerede ”Jeg skal ved gode Varer til rimelige Priser søge at vinde det ærede Publikums Tillid”. Carl Andersen drev forretningen til sin død. Forretningen har indtil dens lukning i 2008 været en af byens største.

Læs mere i artiklen Natmandsdrengen satte ild på det halve Roskilde og den senere udgave af Natmandsdrengen satte ild på det halve Roskilde

Skiven:

Prospekt af Roskilde Domkirke fra Syd.

Skiven er i 2015 blevet konserveret af Maleri-Konserveringsværkstedet i Jægerspris. 

Skiven måler 50 cm i diameter.

Skivens placering:

Skiven er udstillet på Roskilde Museum

Skiven malet af:

Theodor Balduin Kjølner

Kongeskytte:

Christian Olsen

Årets vindere:

Ringen   Købmand Valdemar Nielsen ved skud af købmand Valdemar Nielsen - eget skud
Kronen   Tømrermester Johannes Sørensen ved skud af tømrermester Johannes Sørensen - eget skud
Højre æble   Sognefoged H.P. Hansen ved skud af sognefoged H.P. Hansen - eget skud
Venstre æble   Bestyrer O.P. Andersen ved skud af fabrikant J.P. Olsen
Højre klo   Slagtermester Otto Frederiksen ved skud af fabrikant J.P. Olsen
Venstre klo   Depotejer Carl Hansen ved skud af sognefoged H.P. Hansen
Højre vingefjer   Murermester Holmbom ved skud af fabrikant N.P. Nielsen
Venstre vingefjer   Restauratør Jensenius Larsen ved skud af købmand Valdemar Nielsen
Halsen   Glarmester Guhle ved skud af malermester Gram
Halen   Guldsmed Frandsen ved skud af kørelærer Dedenroth
Næbet   Tømrermester J.P. Jensen ved skud af kørelærer Dedenroth
Venstre vinge   Købmand Volmer Nielsen ved skud af garvermester N. Nielsen
Højre vinge   Sagfører N.C. Nielsen ved skud af garvermester N. Nielsen
Brystpladen   Købmand Carl Andersen ved skud af købmand Christian Olsen, Taastrup


Årets historie og anekdoter:

Efter at husene, der lå mellem Rådhustorvet og Nytorv, var blevet revet ned i foråret 1908, for at udsigten til Domkirken skulle blive lige så god, som den var fra nordsiden, havde man diskuteret, hvad der nu skulle ske med den store åbne plads, der nu var kommet til midt i byen. Først i 1911 blev der enighed om at lave et anlæg. Da manufakturhandler Carl Andersen blev fuglekonge i 1928, stillede der sig for tredje gang en maler op for at fortælle om, hvordan udsigten op mod domkirken så ud. Dette var tidligere sket i 1907 og 1908. Der blev malet en del af anlægget med det såkaldte "Fuglebur" op mod Fondens Bro. Fugleburet var et slags muret lysthus med bænke. Her blev i øvrigt Roskildes første offentlige telefon sat op. På skiven ses også den røde mur ind mod Palæhaverne - der blev bygget samtidig med, at selve anlægget blev etableret.

* * * * * * * * *

Købmand Christian Olsen blev kongeskytte i både 1924 og 1928.

Tilbage til listen