Forrige recordNæste record  2004 Erik Bager


6. juli • I Restaurant Håndværkerens have

Født: 12. juli 1939 • Død: 28. marts 2012

Levnedsbeskrivelse:

Inkassochef.

Indballoteret i selskabet ved generalforsamlingen den 23. marts 1971. Som proponent stod selskabets daværende formand, fuglekongen fra 1956, købmand C.E. Johansen. Medlem af fugleskydningsselskabets bestyrelse som kasserer fra 1980 til 1998.

I 2004 gav fuglekongen sin levnedsbeskrivelse til selskabet. Den lyder således:

CV

1939                 Født som eneste barn af Dagny Bager, født Mortensen og Knud Bager
1946                 Elev på Østre Skole i Rønne
1956                 Elev i Andelsbanken i Rønne
1960                 Indkaldt til Dronningens Livregiment i Aalborg
1961 - 1962      Tjeneste ved FN-styrken i Gaza
1962                 Andelsbanken i Roskilde
1964 - 1965      Tjeneste ved FN-styrken i Gaza
1965                 Andelsbanken i Ringsted/Roskilde
1967                 Gift med Vibeke Kofod (død i 1998)
1971                 Optaget i Roskilde og Omegns Fugleskydningsselskab
1973                 Indviet i Odd Fellow Ordenen - Loge nr. 26 Kong Hroar
1999 - 2005      Medlem af Roskilde Skatteankenævn
2003                 Gift med Elsebeth Nielsen
2004                 Fuglekonge i Roskilde og Omegns Fugleskydningsselskab

Skiven:

Palæet set fra bagsiden af Domkirkepladsen henad Domkirkestræde. I brostenene er en kongekrone, herunder logoet for Odd Fellow logen. Nederst i skiven står:

                 PAX AUT BELLUM - JUSTITIA UNIVERSALIS

Odd Fellow Ordenens lære forfægtes med alle fredelige midler, således som det fremgår af Patriarchs - Matriarchs Militants motto:

PAX AUT BELLUM - JUSTITIA UNIVERSALIS
(i krig og fred - almindelig retfærdighed).

Skiven måler 49 cm i diameter.

Skivens placering:

Skiven er udstillet på Roskilde Rådhus

Skiven malet af:

Jeppe Emil Drews

Kongeskytte:

Peter Maurice Thomsen

Årets vindere:

Ringen   Inkassochef Erik Bager ved skud af beredskabsassistent Ebbe Bødker
Kronen   Direktør Ebbe Lous ved skud af salgschef Peter Maurice Thomsen
Højre klo   Restauratør Jens Prip Bonnesen ved skud af direktør Jens Johansen
Venstre klo   Statsautoriseret ejendomsmægler Lars Dalsgaard ved skud af slagtermester Willy Schollert
Halsen   Direktør Holger Midtgaard Jørgensen ved skud af pressefotograf Ib Glaser
Halen   Kontorleder Arne Hansen ved skud af malermester Viggo Jensen
Venstre vinge   Autoforhandler John Henry Larsen ved skud af distriktschef Ole Amsinck
Højre vinge   Purser Teit Christiansen ved skud af fotograf Bennie Hansen
Brystpladen   Inkassochef Erik Bager ved skud af salgschef Peter Maurice Thomsen

Årets pokalvinder blev Bennie Hansen.


Fuglekongens historie og anekdoter:

Erik Bager tiltrådte som kasserer i 1980, efter at Knud Svarre Nielsen pludselig var afgået ved døden. Bestyrelsessuppleanten, Henning Buch-Larsen, havde frabedt sig kassererposten, hvorfor bestyrelsen havde opfordret Erik Bager til at overtage posten.

* * * * * * * * *

Ved generalforsamlingen den 5. marts 1982 stod Erik Bager som proponent for Jørgen Herholdt. Begge var ansat i Andelsbanken. Erik Bager var selskabets kasserer og blev i 1998 afløst på posten, netop af Jørgen Herholdt. Erik Bager blev efterfølgende fuglekonge i 2004 og Jørgen Herholdt i 2008.

* * * * * * * * *

Fuglekongens bentøj tillod ham ikke at deltage i fugleskydningsmarchen i 2005. I hans sted gik kongeskytten, Peter Maurice Thomsen, forrest i optoget.

Årets historie og anekdoter:

Skydebror Aksel Høpfner fremsendte bestyrelsen et detaljeret idéoplæg om etablering af medlemsbladet ”Sigtekornet”, samt flere aktiviteter til at gøre selskabet mere dynamisk. Bestyrelsen takkede for oplægget og bad Aksel Høpfner om at være formand/ansvarlig for projektet. Aksel Høpfner tog gerne del i projektet, men takkede nej til det overordnede ansvar. Herefter løb idéen ud i sandet. Læs nærmere her

* * * * * * * * *

529 skud blev affyret af 107 skytter, før fuglen var nedlagt, og det var tid til frokost.

* * * * * * * * *

Ved året fugleskydning talte fuglekongen Frans Goldbach for Hendes Majestæt Dronningen, formanden Jørgen Ypkendanz for fuglekongen, Henning Jaquet for Danmark og Jesper Pålsson for skytterne. Endelig talte Peter A. Siemssen for selskabet på vegne af de nye skydebrødre.

* * * * * * * * *

Under fugleskydningen sendte selskabet et telegram til Hendes Majestæt Dronningen. Dette blev besvaret med følgende ordlyd: "Hjertelig tak for de venlige hilsener. Margrethe R".

* * * * * * * * *

25 års jubilarer med ret til at bære erindringstegnet, var i 2004 malermester Frans Goldbach, proprietær Niels Jørgen Hansen, tømrermester Jørgen Løve Nielsen, konstruktør Jens Nordlund, Leif Schandorff og proprietær Ole Strange. Årets 40 års jubilarer var VVS-installatør Erik Hansen, restauratør Ole holm, vognmand Jørgen Rich. Nielsen, faglærer Ivan Strangholdt og købmand Erik Sundstrøm.
I 2014 blev det registeret, at Frans Goldbach skulle have modtaget 25 års erindringstegnet tre år tidligere, idet han blev optaget i selskabet den 5. juli 1976.

* * * * * * * * *

Ved årets fugleskydning deltog to gæster fra Helsingør kongelig privilegerede Skydeselskab. Det var arrangementsdirektør Mogens Fritzbøger og sekretær Peter Rütt.
Dette var en geninvitation, efter at medlemmer af bestyrelsen havde aflagt besøg i Helsingør den 7. februar, hvor de havde hørt foredrag om selskabets gamle skikke og traditioner, samt fået forevist lokaler.
Efterfølgende deltog formand Jørgen Ypkendanz og skydeudvalgsformand Bennie Hansen i Helsingør kongelig privilegerede Skydeselskabs Kongefugleskydning, den 28. august - netop på vores selskabs 217 års dag.

* * * * * * * * *

Årets torskegilde var annonceret afholdt onsdag den 10. november. Men da en skydebroder gjorde opmærksom på, at datoen faldt sammen med en endnu ældre tradition, nemlig "Mortens Aften", besluttede bestyrelsen at rykke torskegildet en uge frem til den 17. november.

* * * * * * * * *

Nye indballoterede skydebrødre i året:

Overlæge Peter A. Siemssen
Smedemester Jan Tommy Johansen
Civilingeniør Niels Vollmer
Pensionist Otto Jensen
Brandmester Klaus Risbjerg Jensen
Souschef Erik Juulsgaard Andersen
Administrerende direktør Jens Johansen
Chefassurandør Carsten Nielsen
Statsautoriseret revisor Steen Kofod Bager

Tilbage til listen